Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Er is geen ander licht

Leestijd: 3 min.

Jezus zei: U bent het licht van de wereld (Mattheüs 5:14). Als docent Engelse taal, ken ik mijn taal goed genoeg om te weten dat wanneer de Bijbel zegt: U bent het licht van de wereld, dit betekent dat wij het licht zijn - niet ‘een’ licht. Dit woordje ‘het’ is exclusief en sluit andere opties uit. Met andere woorden: de wereld heeft geen ander licht.

Jezus verklaarde: Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld (Johannes 9:5). Maar nu Hij niet meer fysiek in de wereld is, zijn wij Zijn vertegenwoordigers. Daarom zijn wij, in Zijn plaats, het licht van de wereld. Als wij geen licht geven, is er geen andere bron tot wie de wereld zich kan wenden om licht te vinden. Zij is volledig afhankelijk van christenen voor licht!

Een simpele illustratie in het Oude Testament leert ons hoe belangrijk wij zijn als het licht van de wereld. In de tabernakel die Mozes van God moest bouwen, waren twee ruimten: het Heilige en het Allerheiligste (of het Heilige der Heiligen). In het Heilige stonden drie voorwerpen. Eén hiervan was het gouden wierookaltaar, dit stond direct voor het tweede voorhangsel, wat de doorgang was naar het Heilige der Heiligen. Niemand kon daar naar binnen zonder een wierookvat met wierook van het gouden altaar mee te nemen.

Dan de andere twee voorwerpen in het Heilige. Aan de linkerkant was een zevenarmige kandelaar. Rechts, tegenover de kandelaar, stond de tafel met de toonbroden. De Hebreeënschrijver vertelt ons dat deze voorwerpen symbolisch waren - ze bevatten een boodschap aan de Gemeente van Jezus Christus (zie Hebreeën 9).

In de Bijbel typeert de kandelaar altijd de Gemeente. De kandelaar had zeven armen - die symboliseerden de zevenvoudige natuur van de Gemeente, voortgebracht door de Geest van God. (Dezelfde zevenvoudige boodschap is vertegenwoordigd door de zeven Gemeenten van Asia in Openbaring 2 en 3.) In de tabernakel waren kaarsen schalen met kanaaltjes die vol waren met olie. Lontjes werden in de olie gedompeld, en het licht werd geproduceerd door de lont aan te steken, waardoor de olie in de lont vlamvatte. Als er geen olie in de lampen zat en als deze niet was aangestoken, gaven ze geen licht. In het Heilige was de kandelaar de enige lichtbron. Als er geen licht kwam van de kandelaar, dan was er helemaal geen licht.

Zie je de gelijkenis met de Gemeente? Wij zijn ook het enige licht. Wij zijn de zevenarmige kandelaar, en we geven alleen licht als we gevuld zijn met olie en als de olie in ons heeft vlamgevat. In de hele Bijbel is olie een beeld van de Heilige Geest. Deze symboliek vertelt ons dat de Gemeente alleen licht kan geven als ze vervuld is met de Heilige Geest en aangestoken is door God. De kandelaar zelf was niet in staat om licht te geven, zonder olie en vuur. Denkend aan dit feit, worden we herinnerd aan wat Johannes de Doper zei over Jezus: Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Mattheüs 3:11, Lukas 3:16)

Laten we zorgen dat we doordrenkt zijn met olie van de Heilige Geest, zodat wij volop licht geven en midden in de duisternis het licht van Jezus uitstralen!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dat is wat ik wil! Vol zijn van Uw Heilige Geest, zodat ik Uw stralende licht verspreid in deze wereld! Help mij Heer, dat ik - wanneer de vlam van Uw Geest in mijn leven soms dooft door zonde, zorgen, ziekte of pijn - dat ik juist dan weer zal zoeken om vol te zijn van Uw Geest, zodat ik Uw licht verspreidt om mij heen! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

OOST AFRIKA

Onlangs zijn vijf steden in Kenia teruggegaan in lockdown als gevolg van een toename van het Coronavirus. We hadden toestemming gekregen om op ruime schaal te werken in jeugdgevangenissen, universiteiten en andere instellingen. Helaas moesten onze plannen voor deze steden worden geannuleerd. Er kunnen ook geen activiteiten in kerken plaatsvinden. Bid voor ons wanneer we proberen om in andere gebieden zendingswerk te doen.