Shop Doneer

Gebruik je gaven

Leestijd: 3 min.
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:8-10)

Onderschat nooit jezelf of de gaven die de Heer je geeft, omdat je Gods maaksel, zijn kunstwerk bent. Als je negatief over jezelf of over je gaven spreekt, dan bekritiseer je het werk van Zijn handen. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor maaksel is “poiema”, waar het Engelse woord “poem” (gedicht, poëzie) van afkomstig is. Het suggereert een creatief meesterwerk. Toen God de hele wereld wilde laten zien wat Hij kon maken, besloot Hij ons te maken, jou en mij. En met welk doel? Voor goede werken, die God van tevoren voor je heeft bereid, om daarin te wandelen. Dat is je roeping, jouw opdracht. Je hoeft je dus nooit af te vragen: Waarom ben ik hier? Je mag vragen: Heer, wat hebt U voor mij te doen?

Mijn eerste vrouw, Lydia, begreep dit heel goed. Op een dag zat ze in een hotel in Stockholm. Ze keek naar de mensen op straat en vroeg zich af: maakt het enig verschil waar ze heen gaan of waar ze vandaan komen? God gaf haar toen dit Bijbelvers uit Efeze 2, en ze realiseerde zich dat God haar gemaakt had voor een speciale taak, die niemand anders kon vervullen.

Daarom bad ze: “God, als U een speciale taak voor mij heeft die geen andere vrouw kan doen, dan ben ik bereid het te doen.” God gaf haar toen een zeer ongebruikelijke opdracht. Ze moest haar aanstelling als leerkracht in Denemarken opgeven en naar Jeruzalem gaan, zonder steun van een zendingsorganisatie of kerk. Vervolgens werd ze geleid om een kleine, stervende, Joodse baby in huis te nemen. Dit werd het begin van een kinderhuis dat twintig jaar bleef bestaan en waar vele tientallen kinderen zijn opgegroeid.

Zo hebben wij allemaal een speciale taak. Misschien weet je nu nog niet welke werken God heeft voorbereid voor je, maar het vraagt in elk geval om alles opzij te zetten wat in de weg staat. Je zult ook ontdekken dat de vijand niet stilzit. Hij zal proberen Gods plan met jouw leven te frustreren. In de komende dagen zullen we zijn strategie onderzoeken, zodat je weet hoe hij zich manifesteert en hoe je er in geloof op kunt reageren.

Gebed van de dag

Vader, dank U voor uw Woord, dat zo duidelijk is, zo specifiek en zo praktisch. Terwijl ik uw Woord bestudeerde, ben ik de relatie gaan zien tussen mijn plaats in het Lichaam en uw charismata, uw genadegaven. Heer, ik bid dat U mij vanaf dit moment zult leiden naar mijn rechtmatige plaats in het Lichaam, en ook op elke andere plaats waar U mij gesteld hebt. Help mij om vanuit geloof de specifieke genadegaven te beoefenen en gebruiken, die passen bij mijn plaats en functie. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.