Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geloof en ijver

Leestijd: 3 min.

In onze eerdere studie zagen we vijf bevrijdingen, die we vonden in Paulus' brief aan de Galaten. Deze bevrijdingen zijn absoluut noodzakelijk als Gods volk haar erfenis wil terugwinnen. Ook kunnen we onze erfenis niet opeisen zonder heiligheid. Denk aan Hebreeën 10:14: Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt [oftewel: heilig gemaakt].

Met andere woorden, naarmate we groeien in heiligheid, keren we terug tot onze erfenis.

Maar nu komen we bij een heel praktisch aspect: hoe kunnen we de voorziening van het kruis toepassen? Het eerste wat we daarvoor moeten benadrukken is geloof:

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6)

Het heeft geen enkele zin om te proberen God te behagen zonder geloof. Dat is onmogelijk. Wat moeten we geloven? Volgens Hebreeën 11:6 moeten we twee dingen geloven die allebei op God betrekking hebben: Dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem (NBG: ernstig) zoeken. De meeste mensen geloven best dat God bestaat. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook geloven dat als je God ijverig zoekt, dat Hij je zal belonen.

Geloof is essentieel, maar er is nog iets anders wat minstens zo belangrijk is, namelijk: ijver. Bestudeer de Bijbel nauwgezet en zie of je ergens iets kunt vinden dat positief spreekt over luiheid. Ze heeft geen goed woord over voor onverschilligheid of luiheid! De Bijbel veroordeelt dronkenschap, maar wist je dat ze luiheid vele malen zwaarder veroordeelt? Sommige van onze waarden in de Kerk zijn echter verward geraakt; we veroordelen dronkenschap, maar we tolereren luiheid. Niet alleen geloof is nodig, maar ook ijver is van essentieel belang. God beloont gemakzucht of luiheid niet. Dit vraagt om aanpassing van onze waarden en prioriteiten! We moeten geloven dat als we God ijverig zoeken, we beloond zullen worden.

Er zullen misschien tijden zijn dat je denkt God ijverig te zoeken, maar toch lijk je geen beloning te ontvangen. (Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die dit is overkomen!) Juist het moment dat je denkt niets te ontvangen, is het moment om vol te houden in geloof. Ik wil je aanmoedigen. Hebreeën zegt dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Of je het nu wel of niet ziet of voelt, je beloning staat vast, wat er ook gebeurt. Het komt misschien niet op het moment dat jij het verwacht, of niet op de manier die jij verwacht. Maar het staat vast. God beloont wie Hem ernstig zoekt.

Gebed van de dag

Heer, inderdaad, ik wil U ernstig, ijverig zoeken, zodat ik Uw Woord dat ik geloof, ook werkelijkheid zie worden - in mijn eigen leven, in mijn gezin, en ook in de levens van anderen... Dank U Vader, dat er bij U altijd genoeg is en dat U mij aanmoedigt om U ernstig en ijverig te zoeken. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.