Shop Doneer

Gelovig of niet gelovig

Leestijd: 4 min.

We willen dus leren indelen en inschatten zoals God dat doet, want dat heeft grote invloed op hoe we de dingen waarderen en tegemoet treden. Bij God zijn de belangrijkste categorieën onder te verdelen in twee groepen: geestelijke of morele. Eerst zullen we de geestelijke categorieën onder de loep nemen, vervolgens de morele.

De fundamentele geestelijke indeling die we uit de Bijbel leren is volgens mij deze: geloof of ongeloof. De meeste mensen in deze wereld denken niet in deze termen. Zij zeggen: "Hij is een aardige man", of "Hij is een intelligent iemand", of "Zij is een oprechte vrouw". De wereld rangschikt over het algemeen niet in termen van geloof en ongeloof. Toch is dit volgens mij de belangrijkste manier waarop God naar de mensen kijkt. Hij rangschikt de mensheid op een andere manier dan dat de meesten van ons zouden doen. Laten we een paar Bijbelteksten bekijken waar we deze indeling van God duidelijk tegenkomen: geloof of ongeloof. Het eerste voorbeeld komt uit Johannes 3:18, waar Jezus het heeft over onze relatie met Hem. Hij zegt:

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Hier vinden we dat grondbeginsel. Geloven maakt ons vrij van het oordeel, en ongeloof houdt ons onder het oordeel. God deelt de mensen dus niet in naar een ras of kleur, en ook niet naar denominatie. Nee, zijn categorisering is heel eenvoudig: zij die geloven, en zij die niet geloven. Even verderop, in Johannes 3:36 lezen we:

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Opnieuw zien we de twee categorieën: Degenen die gelooft heeft eeuwig leven, maar de toorn van God blijft op degene die niet gelooft. En dit is niet beperkt tot geloof in de persoon van Jezus, maar op geloof in de hele boodschap van het Evangelie. Mensen moeten geloven in het feit dat ze redding nodig hebben; ze moeten het verzoeningswerk van Jezus, zijn dood en opstanding, aannemen. Toen Jezus zijn discipelen opdracht gaf om uit te gaan met het Evangelie naar de hele schepping (in Markus 16:15-16), zei Hij tegen hen:

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden..

Dat is de scherpe, altijd blijvende scheidslijn tussen behoudenis en veroordeling: hij die gelooft, en hij die niet gelooft. Wat een genade, als Gods Geest ons overtuigd heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel, en wij daardoor de redding van Jezus hebben mogen aannemen.

Gebed van de dag

Heer dank U wel dat u mij niet indeelt volgens menselijke categorieën zoals ras of intelligentie, maar dat ik mag horen bij de categorie: zij die geloven. Dank U wel dat U mij daarmee uw eeuwige leven belooft. Heer ik wil ook bidden voor .............., die nog niet in deze categorie hoort. Ik bid dat .............U zal zoeken en vinden.

Boeken over Gods denken

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God en op Hem te gaan lijken.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • Heb je last van negatieve gedachten en wil je anders leren denken? Dan is de proclamatiekaart Vrij van depressie misschien wat voor jou.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.