Shop Doneer

Genade of wet?

Leestijd: 3 min.

Paulus zegt in Romeinen 6:7: Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer je eenmaal de straf hebt ondergaan, is aan het recht voldaan en ben je gerechtvaardigd. De wet, waar we gister over lazen, heeft niets meer over je te zeggen en kan niets meer tegen jou inbrengen.

In vers 14 staat: Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Onder welke van de twee ben jij? Je kunt niet onder beide zijn. Onder de wet, kun je niet onder de genade zijn. Onder de genade, kun je niet onder de wet zijn. Paulus maakt het hier heel duidelijk: als je onder de wet bent, dan zal de zonde over je heersen.

In Romeinen 7:5 staat: Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Zie je wat hier staat? De zondige hartstochten die door de wet geprikkeld werden, werkten in onze leden – daarmee worden onze ledematen bedoeld.

In de verzen 7 en 8 legt Paulus dat verder uit: Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Heb jij wel eens ervaren wat er gebeurt als je te horen krijgt dat je iets niet mag doen? Dan gaat dat je al spoedig beheersen. Zolang wij op onze eigen inspanning vertrouwen, wordt de zonde in feite opgewekt door de wet.

Paulus zegt in vers 6: Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. Het gaat hier niet over wereldse wetgeving. Ik ben van mening dat christenen de wetgeving van de overheid horen te eerbiedigen. Maar hier gaat het om de wet als middel om gerechtigheid te verkrijgen bij God.

In de voorafgaande verzen gebruikt Paulus het beeld van een getrouwde vrouw. Als zij tijdens het leven van haar man een andere man neemt, is zij een echtbreekster. Maar als haar man sterft, is zij vrij om met een ander te trouwen. De toepassing op het bovenstaande is: door de wet waren wij getrouwd met onze vleselijke natuur en we waren verplicht om in ons vlees te doen wat wij konden. Zolang onze vleselijke natuur leefde, mochten wij niet met iemand anders trouwen. Maar onze vleselijke natuur werd aan het Kruis ter dood gebracht. Nu zijn we vrij om een andere verbintenis aan te gaan. Wie is die ander? De opgestane Christus! Toen wij nog met het vlees getrouwd waren, brachten wij de resultaten van het vlees voort. Nu wij getrouwd zijn met de opgestane Christus, brengen wij de vruchten van de Geest voort.

Gebed van de dag

O Heer Jezus, wat een heerlijke waarheid is het, dat ik door mijn verbintenis (oftewel mijn liefdesverbond met U) iedere dag verbonden mag zijn aan U, en daardoor in vrijheid van wet mag leven. Door U Heer Jezus, mag ik leven van kramp naar kracht, om heerlijk elke dag de dingen te doen waarin Uw Geest mij leidt. Ik prijs Uw naam voor die heerlijke vrijheid, Heer Jezus! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

BULGARIJE

  • Bid om aanhoudende positieve reacties en impact naar aanleiding van Dereks video-samenvattingen en de korte boodschappen op Facebook en Instagram.
  • Bid dat we meer jonge mensen kunnen bereiken; bid ook dat hun honger naar God en Zijn Woord toeneemt.
  • Bid om een stabiele politieke situatie hier, aangezien er twee verkiezingen aankomen – voor een regering en voor een president. We hebben leiders nodig die vol van Gods wijsheid zijn en niet corrupt, ondanks de politieke oppositie en de aanvallen van wrede leiders van grote bedrijven.