Shop Doneer

Genade op genade

Leestijd: 4 min.

In de komende dagen gaan we weer een stapje verder. Als je je voor God hebt vernederd, wat gebeurt er dan precies? Welke transactie vindt er op dat moment plaats, waardoor de volheid van Gods genade je leven kan binnenstromen? Die transactie heeft twee aspecten; een negatief en een positief. We beginnen met het negatieve aspect. Wat is het eerste dat we moeten doen om Gods genade te ontvangen? Het antwoord is: ‘stoppen met werken’. Stop te proberen de genade te verdienen, want genade kun je niet verdienen. Zolang je blijft proberen er iets voor te doen, kun je de genade niet ontvangen en word je alleen maar heel erg moe. De basis voor Gods genade is geloof en waarheid, en ‘werken’ is een leugenachtige, valse basis. Als God je ook maar een greintje genade verleende op basis van hoe goed jij de dingen doet, dan zou Hij daarmee de basis voor genade vervalsen en zou jij een verkeerd beeld krijgen over jezelf, over God en over alles! Daarom is de enige fundamentele basisvereiste om Gods genade te ontvangen, dat we ophouden ervoor te werken. Voor heel wat christenen is dit een van de moeilijkste opgaven! We zien deze waarheid duidelijk bevestigd in Romeinen 4:4-5:

Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend vanwege genade, maar vanwege schuld aan hem. Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Deze woorden moeten we in een zilveren kistje bewaren: aan hem die niet werkt, wordt de genade gegeven. Het eerste wat je moet doen, is stoppen met proberen het te verdienen! We moeten eenvoudig ons vertrouwen stellen op God die de zondaars rechtvaardigt. Het vraagt een nederige houding om jezelf tot de categorie zondaars te rekenen. En dat is voor veel godsdienstige mensen erg moeilijk.

Maar degene die zichzelf wel als zondaar beschouwt, diens geloof wordt hem gerekend tot gerechtigheid – op basis van geloof word je heilig! Maar je leeft dus op krediet, niet op het resultaat van je eigen inspanningen. Je leeft op Gods krediet. Dat is eigenlijk een synoniem voor Gods genade. Je geloof wordt je gerekend tot gerechtigheid. Niet om wat je hebt gedaan, maar omdat je gelooft in de God die dit mogelijk maakt.

Dan nu het positieve aspect van Gods genade. Als je gestopt bent met werken, wat moet je dan doen? Het antwoord is heel eenvoudig: je moet Jezus ontvangen; jezelf helemaal overgeven aan Jezus, zonder iets achter te houden. In Johannes 1:17 zagen we al: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden.

Al Gods genade is in Christus - er is geen ander kanaal waardoor de genade stroomt. Dus als je Gods genade wilt, dan moet je Jezus ontvangen. Als je Jezus ontvangt, dan komt met Hem ook genade je leven binnen. We zullen de tekst uit Johannes 1:17 eens bekijken in zijn context (vers 11-17):

Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben…

Dat is dus de cruciale transactie: Hem aannemen…

…hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,

Hij ‘gaf’ ons die macht - het is dus een gave, die je niet kunt verdienen.

…namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Het gevolg van het aannemen of ontvangen van Jezus is dat we opnieuw geboren worden. Je ontvangt een innerlijke verandering, een vernieuwing, een wedergeboorte. En dan gaat de tekst verder met een directe link naar Gods genade die gemanifesteerd is in Jezus:

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Deze was het van wie ik zei: Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade voor genade (NBG: genade op genade).

Zie je de nadruk dat Jezus ‘vol is van genade en waarheid’? En in de laatste zin zien we dat als we Jezus aannemen, deze volheid die in Hem is, helemaal voor ons beschikbaar komt. Elke vorm van genade die in Jezus is, is ook voor ons beschikbaar.

Gebed van de dag

O Heer Jezus, hoe verbazingwekkend dat ik in U genade op genade ontvang! Door Uzelf te ontvangen, ontvang ik Uw volheid van genade en waarheid in mijn leven Heer, en zal die doorgeven aan ieder die U aan mij toevertrouwt… Ik prijs Uw naam Jezus! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.