Shop Doneer

God is soeverein in ons leven

Leestijd: 3 min.

Het boek Job beschrijft een openbaring van Gods soevereiniteit en heiligheid die we in de komende dagen verder zullen ontvouwen. Mijn vrouw Ruth en ik hebben het boek Job geregeld samen bestudeerd, en het was altijd een verrijkende ervaring. Eén keer, toen we net klaar waren met het opnieuw lezen van dit boek, zei ik tegen haar: “Niemand kan God uitleggen.” Het is belangrijk te beseffen dat het onmogelijk is om God volledig te begrijpen of te verklaren. Hij is ondoorgrondelijk en Hij is volkomen soeverein. Mijn definitie van soevereiniteit is als volgt: God doet wat Hij wil, op de manier die Hij wil, en Hij vraagt niemand om toestemming. De idee van Gods soevereiniteit, die in deze huidige generatie vaak wordt genegeerd, is één van de grootste en belangrijkste waarheden van de Bijbel.

Eén van mijn meest indrukwekkende ontdekkingen toen ik nadacht over Jobs ervaringen, was de wonderlijke wijze waarop God met hem omging. In zekere zin gaf God Job over aan satan en zei: “Tot hier kun je gaan, satan, maar niet verder.” Satan had de macht over de negatieve situaties in het leven van Job, maar het is belangrijk te erkennen dat satan deze dingen alleen kon doen omdat God het toeliet.

Een ander opmerkelijk feit was dat Job de rechtvaardigste man was van zijn generatie (zie Job 1:8). Dus wat was Gods bedoeling met alles wat hem overkwam? Mijn mening is dat God alle negatieve dingen die satan Job aandeed, gebruikte om Job te brengen tot de plaats waar hij een openbaring van God kon ontvangen van aangezicht tot aangezicht. Dat was het uiteindelijke doel. God deed dit om Job te brengen tot een ontmoeting met Hemzelf.

God maakt geen fouten. Alles wat Hij doet is goed. Soms hebben we omstandigheden doorgemaakt die bij ons de vraag opriepen of Hij misschien toch onrechtvaardig was, maar dat is onmogelijk. God is altijd rechtvaardig en altijd goed. Hier volgt een gedeelte uit de Bijbel dat ik geregeld proclameer. Het is afkomstig uit twee hoofdstukken van Daniël, en het verkondigt de soevereine majesteit van God.

Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens; Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat Hij wil. Er is niemand die Hem kan tegenhouden of tegen Hem kan zeggen: Wat hebt U gedaan? (Daniël 2:20-22; 4:31-32, NBG)

Mag God soeverein zijn in jouw leven? Je kunt je eigen leven proberen te redden door het vast te houden. Je kunt het voor jezelf houden, zorgen dat jij het leuk hebt, je eigen plannen maken, doen wat je wilt doen, maar je zult je leven verliezen. Of je kunt je leven neerleggen en daardoor een ander leven vinden. In Zijn autoriteit en soevereiniteit zegt Hij eenvoudig: ,,Volg Mij.” Dat is alles.

Gebed van de dag

Vader, ik erken Uw soevereiniteit. Ik kan onmogelijk U volledig begrijpen. Ik kan ook niet Uw weg met mijn leven volledig begrijpen. Help mij om me over te geven aan Uw soevereiniteit. Ik wil mijn leven neerleggen en U volgen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.