Shop Doneer

God redt ons

Leestijd: 3 min.
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Romeinen 8:28-30)

God redt jou als je reageert op Zijn roeping. Ik noemde al eerder dat ik vierentwintig jaar heb geleefd zonder te weten dat ik gered kon worden, laat staan dat ik redding nodig had. Misschien ken jij ook mensen in die situatie, of ben je zelf zo iemand. Mag ik je dan vertellen dat je gered kunt worden, en dat je ook zeker kunt weten dat je gered bent?

We kijken in Paulus’ brief aan de Thessalonicenzen. Hij schrijft hier aan mensen die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen en die Zijn discipelen waren geworden. Hij zegt:

Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. (2 Thessalonicenzen 2:13, NBV)

God koos jou uit om gered te worden. Jezus vertelt aan Zijn apostelen Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen (Johannes 15:16, NBG). Als God jou niet had uitgekozen om gered te worden, dan zou je nooit zijn gered. Aanvankelijk is de keuze nooit aan ons; alles wat wij kunnen doen is reageren.

In het werk van de Heer zijn Gods keuzes de enige belangrijke keuzes die gemaakt worden. Wij kunnen op een president stemmen, wij kunnen rechters aanstellen, wij kunnen iemand als oudste van de gemeente aanstellen, maar als God hen niet gekozen heeft, dan zal er geen vrucht zijn. Jezus zei: Ik heb u uitgekozen... opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven (Johannes 15:16, NBG). Als we niet op één lijn leven met Gods keuze, kunnen we allerlei religieuze inspanningen doen, zonder dat het blijvende vrucht voortbrengt. In de rest van 2 Thessalonicenzen 2:13 staat dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid (NBG). De Heilige Geest bereidt je voor en stuurt je naar een plaats van ontmoeting met God. Als je geroepen bent door God, dan ben je geroepen tot redding. Maar je Goddelijke roeping begint alleen als je gered wordt.

Ik wil dit heel duidelijk maken:, Je kunt gered zijn, zonder ooit je roeping - het doel waar God jou eigenlijk toe gered heeft – te ontdekken. Dat is natuurlijk tragisch. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk en heilig Gods roeping is. Het is iets wat enorme gevolgen heeft voor ons leven.

Gebed van de dag

Dank U wel Heer Jezus, dat U mij van tevoren al bestemd heeft om aan Uw eigen, volmaakte Zoon gelijkvormig te worden. Doordring mij ervan Heer, dat dit ook betekent dat het Uw plan is dat ik mijn leven ten dienste stel van de bouw van Uw koninkrijk hier op aarde, en dat ik mijzelf en mijn persoonlijke belangen offer om anderen tot bloei te brengen… Leidt U mij in alles wat hiervoor nodig is. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.