Shop Doneer

Gods karakter: genadig en rechtvaardig

Leestijd: 3 min.

De twee kanten van Gods karakter, Zijn genade en Zijn strengheid, vinden we in de hele Bijbel terug. Vaak wordt gedacht dat God alleen in het Oude Testament streng was en in het Nieuwe Testament niet. Dat is echter beslist niet waar. In het Oude Testament, in Jesaja 45:21, zegt God:

Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik.

Hier zien we dus duidelijk die twee kanten. Hij is een rechtvaardige God, maar ook bereid om te redden. Elk mens zal met God te maken krijgen, hetzij als een verlossende God, hetzij als de rechtvaardig Rechter van de hele aarde.

Maar ook in Romeinen 11:22 zegt Paulus:

Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden.

Hier vinden we dus midden in het Nieuwe Testament de goedertierenheid, de genade Gods, maar ook de gestrengheid. God is barmhartig, zolang we onszelf binnen Zijn genade blijven plaatsen - zolang wij trouw zijn aan Zijn goedheid. Maar voor hen die volharden in zonde is God streng en komt Hij met oordeel. Het één sluit het ander niet uit. Het is heel belangrijk dat we deze twee kanten van Gods natuur begrijpen. Hij is Redder, maar ook Rechter. Het is belangrijk dit te weten, omdat Hij verwacht dat wij in deze dingen dezelfde instelling hebben als Hij. In Psalm 97:10 vinden we een bijzondere toepassing van de rechtvaardige, strenge kant:

Gij, die de Here lief hebt, haat het kwade;

De psalmist gebruikt twee krachtige woorden: liefhebben en haten. Als je zegt dat je van de Heer houdt, dan moet dat ook blijken uit een houding die er direct mee te maken heeft: het kwade te haten. In ons karakter moeten dus twee kanten van de munt gevonden worden: de Here liefhebben, en het kwade haten. Als je de Heer lief hebt, is er geen compromis met het kwade mogelijk. We mogen nooit denken dat Gods genade Zijn oordeel aan de kant schuift. Veel mensen vandaag maken deze vergissing, zowel christenen als niet-christenen. Deze vraag moeten we ons geregeld stellen: Haat ik het kwade? Het is een graadmeter voor de mate waarin je de Here liefhebt.

Gebed van de dag

Heer, geef mij die balans in mijn blik op U, zodat ik U liefheb, maar ook net als U het kwade zal haten. Ik besluit ieder compromis met het kwade in mijn leven weg te doen, omdat ik U liefheb met mijn hele hart.

Boeken over Gods karakter

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over Gods karakter? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In het dagboek De Namen van God bevat dagelijkse studies naar de verschillende namen van God die we tegenkomen in de Bijbel. Ontdek wat Gods verschillende namen vertellen over Zijn karakter.
  • God incognito vertelt over hoe God zichzelf openbaart in Zijn Woord. Hij vermomt zich als het ware om tot ons door te dringen.
  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt Gods wil te onderzoeken en je leven toe te wijden aan God.
  • In het boekje Wie is de Heilige Geest? ontdek je wie de Heilige Geest is en wat Hij in en door jouw leven wil doen.
  • God is genadig, laat je geen schuld aanpraten door de vijand! Iets wat je hierbij kan helpen is onze proclamatiekaart Vrij van elke schuld.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.