Shop Doneer

Gods ultieme voorziening: een Lam!

Leestijd: 3 min.
We zullen nu inzoomen op de belangrijkste uitwerking van deze verbondsbelofte van de Heer, dat Hij naar ons omziet en zorg draagt voor zijn volk. Er zijn na dit indrukwekkende verhaal van Abraham en Isaak natuurlijk talloze verhalen te vinden waarin de Heer voorziet in allerlei noden van zijn kinderen. Maar het mooiste voorbeeld van Gods voorziening die we door de hele openbaring van de Bijbel heen steeds weer zien, is Jezus de Messias - Hij is de enige persoon die zelf de vervulling is van iedere verbondsbelofte van God.Om te beginnen was het oorspronkelijke offer een lam. Isaak vroeg: ''Waar is het lam?" En Abraham zei: ''God zal voorzien in een lam voor zichzelf." En toen de vervulling hiervan eeuwen later uiteindelijk kwam, was het een lam: het Lam van God. Johannes de doper zei over Hem:
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Johannes 1:29).
Dus God vervulde het vertrouwen dat Abraham in Hem had. Ongeveer 2000 jaar later voorzag Hij in het Lam, het ultieme offer, degene in wie al Gods verbondsbeloften werden vervuld. Dus als je denkt aan Jahweh Jireh, 'de Heer die voorziet', laat die gedachte je dan altijd leiden naar het Lam, door wie de voorziening tot stand kwam. 'De Heer zal voorzien in een lam voor het offer.' Toen Jezus kwam, was Hij het lam waardoor God voorzag. 'Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.'
In de beschrijving van het verhaal van Abraham wordt gezegd: Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden. Opnieuw is het fascinerend om de uitwerking hiervan te zien. Er wordt aangenomen dat de oudtestamentische berg Moria dezelfde berg is die in het Nieuwe Testament voorkomt als Golgota. Dus, op dezelfde berg waar Abraham getuigde: 'De Heer zal voorzien, De Heer zal voorzien in het lam' en waarover later gezegd werd: 'Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden', werd 2000 jaar later inderdaad voorzien, door Jezus' dood aan het kruis. Dit was de ultieme voorziening van God voor alle menselijke nood - niet alleen die van Abraham en het Joodse volk, maar voor het gehele zaad van Abraham, al degenen die in God geloven en door Jezus de zegen van Abraham zijn binnengetreden.
Maar het verhaal bevat nòg een prachtige vooruitblik op wat er gebeurde aan het kruis op Golgota. Als Abraham en Isaak de berg op gaan, is Abraham het beeld van God de Vader. Isaak is het beeld van God de Zoon. Het vuur voor het offer is het beeld van de Heilige Geest. En het hout dat Isaak draagt is het beeld van het kruis. Dus in deze gebeurtenis vinden we een complete vooruitblik op de gehele heilsgeschiedenis: Abraham, de vader, offert zijn enige zoon, Isaak. Het vuur van de Geest is nodig om het offer mogelijk te maken, net als het hout waarop het offer wordt gebracht. Dit alles kan worden samengevat met één vers uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8:32:
Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?
Dat is de totale belofte. Hier staat eigenlijk: 'De Heer zal voorzien...' Niet slechts in één situatie, niet slechts voor één nood, maar in iedere situatie, voor elke nood, voor eeuwig en altijd. De Heer heeft een verbondsbelofte gedaan, die samenhangt met zijn eigen heilige, persoonlijke, onveranderlijke naam. Hij zal altijd voorzien voor zijn volk. Het ultieme bewijs hiervan, de ultieme voorziening, is door de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die het zondeoffer werd, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. We sluiten vandaag af met nog eens nadenken over dat prachtige Bijbelgedeelte. Onthoud dat de voorziening altijd gekoppeld is aan Hem. Je kunt niet de voorziening hebben, zonder het Lam. De voorziening is in het Lam van God, Jezus.
Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?

Heer Jezus, dank U dat U mij steeds opnieuw wilt richten op U zelf, en niet alleen op Uw voorziening in mijn leven. Heer, ik leef voor U en wil steeds Uw aangezicht zoeken, niet alleen Uw handen, oftewel alles wat U voor mij kunt doen... het gaat mij om een liefdesrelatie met U waarin ik U verheerlijk! Amen.