Shop Doneer

Het bloed van Jezus heiligt en rechtvaardigt

Leestijd: 4 min.

Op basis van Romeinen 5:9 en 2 Korinthiërs 5:21 kunnen we het volgende belijden: ‘Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, alsof ik nooit gezondigd heb.’ Dat is wat rechtvaardiging echt betekent. Het is alsof ik nooit gezondigd heb. (In het Engels is de term gerechtvaardigd 'justified' - Derek Prince maakt hiervan in het Engels de woordspeling: 'just-as-if-I'd-never-sinned': alsof ik nooit gezondigd heb... Dat is de krachtige werking van het bloed van Jezus! red.)

Al mijn zonden zijn uitgewist. God zegt dat Hij er niet meer aan denkt (zie Jeremia 31:34). Ik ben bekleed met een smetteloos kleed en een mantel van gerechtigheid (zie Jesaja 61:10; Efeze 5:27).

Hebreeën 13 voegt nog een dimensie toe aan de werking van het bloed van Jezus, die we eveneens kunnen maken tot ons persoonlijke getuigenis. Dit vers vertelt ons dat we ook geheiligd zijn door het bloed van Jezus:

Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. (Hebreeën 13:12)

Het moge duidelijk zijn: 'heiliging' betekent 'iemand heilig maken', daar is geen twijfel over. God heeft mij in mijn studie van de Bijbel echter laten zien dat je, net zoals je zeker mag zijn van je redding, ook zeker mag weten dat je heilig bent. En laten we ook goed beseffen dat het door geloof is. Je kunt jezelf beschouwen als een heilige, als je voldoet aan Gods voorwaarden, namelijk geloof in het verzoenende werk van het eigen bloed van Zijn Zoon Jezus.

De kracht van het bloed van Jezus

Zo kunnen we hierover dus getuigen: ‘Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, apart gezet voor God.’ De Heer sprak herhaaldelijk tegen de Egyptische farao over Zijn volk Israël: ‘Ik zal een verlossend onderscheid maken tussen Mijn volk en uw volk’ (zie Exodus 8:22; 9:4). Dat 'verlossende onderscheid' is wat tussen de duivel en mij in staat. Wat staat tussen de duivel en mij in? Het bloed van Jezus! Ik hoor niet thuis in het territorium van de duivel. Door het bloed van Jezus ben ik getrokken uit de macht van de duisternis, en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde: Jezus! (zie Kolossenzen 1:13)

Dit is zo enorm belangrijk, en toch zijn er massa's kinderen van God die telkens weer twijfelen of ze wel echt buiten het bereik van Gods tegenstander zijn... Maar door geloof in de krachtige werking van het bloed van Jezus, is dat wel de Bijbelse waarheid over jou en mij: We zijn gerechtvaardigd - alsof we nooit gezondigd hebben - en bovendien geheiligd, apart gezet als Gods volk, buiten het bereik geplaatst van Gods tegenstander, de duivel. Jij en ik behoren in en door Jezus tot een ander koninkrijk; het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde!

Gebed van de dag

O, hemelse Vader, wat ben ik dankbaar voor het Koninkrijk van de Zoon van Uw liefde, Jezus, waar ik voor altijd bij mag horen! Dank U wel dat ik door geloof in de kracht van Zijn bloed buiten het bereik en buiten de invloedssfeer ben geplaatst van Uw tegenstander, de vernietiger. Laat dat besef voortdurend en heel diep doorwerken in mijn dagelijks leven, zodat Uw naam verheerlijkt wordt door alles wat ik denk, zeg en doe. Amen.

Meer van Derek Prince

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht van Derek Prince. In dit boek legt Derek uit hoe wij als christenen zout en licht kunnen én moeten zijn, om zo verandering te brengen in ons land. God roept Zijn volk op om Zijn Naam bekend te maken!

Boeken en proclamatiekaarten

In de webshop van DPM Nederland vind je alle Nederlandstalige boeken van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Lees over uiteenlopende onderwerpen zoals geestelijke strijd & gebed, de Heilige Geest en de Gemeente. Wil je meer weten over de krachtige werking van het bloed van Jezus, lees dan:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Het is namelijk onze missie om mensen te helpen groeien tot discipelen van Jezus, door het Bijbelonderwijs van Derek Prince. Op de hoogte blijven van nieuwe video's? Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal.

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.