Shop Doneer

Het Woord kennen

Leestijd: 1 min.
Ook deze week blijven we ons richten op de fundamentele geloofswaarheden, die de basis vormen van ons dagelijkse leven met God. Het is heel belangrijk dat Jezus' offer aan het kruis en de enorme kracht van Zijn bloed diep in ons hele wezen worden geworteld. Vanuit de Bijbel heeft God mij laten zien hoe we satan kunnen overwinnen. De meeste christenen weten dat we hem moeten overwinnen door het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis (Openbaring 12:11). Vele christenen die ik ben tegengekomen passen dit toe door de kracht van Jezus' bloed in het algemeen te belijden: ,,Dank U Heer, voor de kracht van Uw bloed...". Maar ze houden deze belijdenis algemeen en maken dit pleiten verder niet concreet. En hoewel ik de waarde van deze vorm van pleiten zeker niet tekort wil doen, reik ik je een principe dat ik heb ervaren als veel praktischer en doelgerichter.
Hoe kunnen we satan overwinnen door het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis? Drie elementen zijn ervoor nodig:
1. het bloed;
2. het Woord van God;
3. ons getuigenis.
Volgens mij is de meest efficiënte toepassing van Openbaring 12:11 dat we persoonlijk getuigen wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet.
Om dit heel concreet te kunnen doen, moeten we precies weten wat Gods Woord hierover zegt. In de komende weken gaan we vanuit de Bijbel allerlei aspecten ontdekken van de concrete werking van het bloed van Jezus, zodat we deze waarheden kunnen belijden over ons leven en zo de kracht van de tegenstander teniet doen.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Op basis van wat Gods Woord hierover zegt, proclameer ik dat ik satan heb overwonnen door te getuigen van wat het bloed van Jezus voor mij heeft gedaan. Ik getuig tegen satan persoonlijk over wat de Bijbel zegt dat Jezus' bloed voor mij doet. Amen.