Shop Doneer

Hij droeg onze ziekten

Leestijd: 1 min.
Hij heeft onze ziekten op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd Hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons (Jesaja 53:4,5, WV).
Op deze tekst uit het Oude Testament wordt door de schrijvers van het Nieuwe testament voortdurend teruggegrepen, als het ware om heel duidelijk neer te zetten dat Jezus' verlossingswerk ook onze lichamelijke genezing omvat.
Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze ziekten op Zich genomen, en onze ziekten gedragen (Matteüs 8:16,17).
En in de brief van Petrus:
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen (1 Petrus 2:24).
We zien dat Matteüs en Petrus, allebei geïnspireerd door de Heilige Geest, heel goed begrepen wat Jesaja bedoelde. Als je de drie teksten combineert, kom je tot drie belangrijke conclusies over de gevolgen van Jezus' offer voor de natuurlijke wereld en drie conclusies over de geestelijke wereld.
Op natuurlijk gebied:
  1. Hij droeg onze zonden
  2. Hij droeg onze ziekten
  3. Wij zijn genezen.
Op geestelijk gebied:
  1. Hij werd verwond om onze zonden
  2. Hij werd gebroken voor onze opstandigheid
  3. Hij kreeg de straf die onze vrede brengt.
Ervaar jij rust en vrede? Je mag er op basis van de prijs die Jezus betaalde namelijk wel aanspraak op maken.

Dank U Jezus, voor Uw volmaakte, volbrachte werk aan het kruis. Jezus nam mijn zwakheden en ziekten, en Hij genas me. Jezus werd verwond zodat ik genezen kan worden. Ik maak aanspraak op de innerlijke rust en vrede die Zijn offer voor mij mogelijk maakte. Amen.