Shop Doneer

Hij heeft ons geroepen

Leestijd: 3 min.

Vandaag lezen we verder in Romeinen 8:30: Wie Hij heeft voorbestemd, die heeft Hij ook geroepen (WV/NBG).

In deze tekst zien we het vierde stadium van Gods roeping voor ons: het moment waarop Zijn roep komt.

Als God ons tevoren gekend, gekozen en voorbestemd heeft, dan volgt daarop het speciale moment dat God in ons horizontale bestaan ingrijpt en ons roept. De roeping van God is het moment waarop Gods eeuwige doelen vanuit de eeuwigheid ons leven binnenkomen. Dat is waarom de roeping zo’n cruciaal moment is in ons leven.

Misschien leid je – net als ik vroeger – een onverschillig, zelfingenomen, materialistisch en genotzuchtig leven, je totaal onbewust dat God speciaal voor jou iets gepland heeft. Toen kwam ik in een situatie die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Opeens werd ik geconfronteerd met het feit dat God mij geroepen heeft en dat mijn hele bestemming bepaald zou worden door de manier waarop ik zou antwoorden. De eeuwigheid zal voor mij te kort zijn om God te loven voor het feit dat ik, door Zijn genade, ‘Ja!’ zei.
Op dat moment had ik niet het flauwste idee waar ik mijzelf aan verbond. In het algemeen geeft God ons in die fase meestal niet een heel duidelijk toekomstbeeld. Toch duurde het bij mij slechts enkele weken, voordat Hij me - na mijn antwoord op Zijn roep - een blauwdruk te zien gaf van mijn leven. God sprak tot me door de Heilige Geest en zei:

‘Het zal zijn als een klein stroompje, dit stroompje zal veranderen in een rivier, de rivier wordt tot een grote rivier, de grote rivier wordt een zee, en de zee zal worden tot een machtige oceaan.’

Bij mezelf dacht ik toen: ‘Waar heeft God het over?’ Maar langzamerhand begreep ik dat het ging over Zijn plan met mijn leven. Als je weet dat de bediening van DPM vandaag qua talen en verspreiding in staat is ongeveer de helft van de wereldbevolking te bereiken, dan zul je het met mij eens zijn dat God al zestig jaar onophoudelijk bezig is Zijn plan uit te voeren. Vroeger dacht ik dat ik zelf van alles moest doen om het te laten gebeuren, maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik me realiseerde dat het zou gebeuren, simpelweg omdat God gezegd had dat het zou gebeuren. Alles wat ik hoefde te doen, was in harmonie blijven met God. De meeste beloften die God ons geeft, zijn veel te groot om met onze eigen inspanningen te bereiken. We moeten ze gewoon in geloof omarmen en zeggen: ‘God, U heeft het gezegd; U zult het ook doen.’

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat ik Paulus’ uitspraak in 1 Thess. 5:24 persoonijk mag maken en zeggen: U Die mij roept bent trouw; U zult het ook doen! Help mij Heer, om in geloof en in alle rust te wandelen in de paden die U voor mij heeft gepland en voorbereid. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.