Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hij heeft ons tevoren gekend en uitgekozen

Leestijd: 3 min.

Onze roeping begint met Gods eeuwige kennis over elk van ons:

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen (Romeinen 8:29-30).

De Heer kende ons van tevoren. Hij kende ons vooraf. Hij kende ons al voordat we geboren werden en voordat we een naam kregen. Hij kende ons al in de eeuwigheid. De kennis van God is werkelijk onmetelijk en wonderbaarlijk. De Bijbel leert bijvoorbeeld dat Hij alle sterren kent en ze bij name noemt. Vanuit de wetenschap weten we dat er ongeveer vijftig miljard biljoen sterren zijn in het waarneembare universum – en nog steeds worden nieuwe sterrenstelsels ontdekt. Miljarden biljoenen sterren zweven in de ruimte en God kent ze allemaal bij naam.

Maar diezelfde onmetelijke God ziet ook toe op elk klein musje. Jezus zei dat twee musjes verkocht worden voor een kopermunt, maar vijf musjes voor twee kopermuntjes (zie Mattheüs 10:20 en Lukas 12:6). Blijkbaar kreeg je een mus gratis als je er een bepaalde hoeveelheid van kocht. Toch zal er geen enkele mus op de grond vallen zonder dat God het weet. Iemand zei naar aanleiding van dit vers: ‘God neemt de tijd om de begrafenis van een mus bij te wonen.’ In het hele universum is er geen enkele mus waar God niet het bestaan van kent. Daarna zei Jezus: En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. (Mattheüs 10:30; Lukas 12:7) God weet precies hoeveel haren jij hebt.

De kennis van God omvat het hele universum, van de sterren tot de mussen en de haren op je hoofd. Het omvat niet alleen de tijd, maar ook de eeuwigheid. Als je de totaliteit van Gods kennis begint te beseffen, zal dit je fundamentele levenshouding blijvend veranderen.

Dan, op basis van Zijn kennis over jou en mij, koos God ons. 1 Petrus beschrijft een bepaalde groep christenen als uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. (1 Petrus 1:2) Uitverkoren wijst hier op Gods keuze. Deze christenen waren uitgekozen in overeenstemming met Gods voorkennis.

Jouw roeping wordt niet naderhand besloten. Het is niet zo dat God je redt en vervolgens eens na begint te denken wat Hij je gaat laten doen en wat voor taak Hij aan je gaat geven in je gemeente of kerk. God redde jou omdat Hij een doel met je heeft.

Kun je daar met je verstand bij? Voordat er een wereld was, voordat God ook maar iets had geschapen, had Hij een plan met jou. Zie je hoe belangrijk je bent? Ieder van ons is levensbelangrijk.

Bovendien weet God dat jij datgene waar Hij je voor uitkiest, ook kunt. Hij maakt je bekwaam, en zal je nooit iets te doen geven waartoe je niet in staat bent door Zijn genade. Ren dus nooit weg van je roeping vanuit angst om te falen.

Gebed van de dag

Heer, wat is het geweldig en bijna niet te bevatten, dat U in Uw oneindige wijsheid al zo ontzettend lang een plan en een doel heeft met mijn leven. Ik hoef me dus nooit onzeker te voelen, omdat ik weet dat U het al heeft bedacht en mij gaat brengen waar Uw plan mij brengt. Dank U voor de overweldigende veiligheid die mij dat geeft! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.