Shop Doneer

Hij heeft ons voorbestemd

Leestijd: 3 min.
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Romeinen 8:28-30)

In het midden van de tekst van vandaag lezen we dat God ons niet alleen kent en heeft uitgekozen, maar ons ook heeft voorbestemd(vers 29). God heeft ons niet voorbestemd om gered te worden; Hij heeft ons voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus Christus. Als iemand mij vertelt dat hij voorbestemd is tot redding en ik zie geen vrucht in zijn leven, dan trek ik zijn uitspraak in twijfel. Maar als ik iemand zie die gelijkvormig is aan het beeld van Jezus Christus, moet ik geloven dat dit was omdat hij voorbestemd was. Anders kan het immers niet gebeurd zijn dat hij op Jezus is gaan lijken.

Voorbestemd zijn betekent dat God vooraf de koers van jouw leven heeft gepland. Hij werkt de richting uit die jouw leven moet nemen. Hij weet waar jij zult zijn, elke dag van de week en elk uur van de dag. Hij kent de problemen en crises waar jij mee geconfronteerd zult gaan worden, en voor elk daarvan heeft Hij het antwoord. God kent geen noodgevallen. Hij wordt nooit verrast. Er gebeurt niets in het hele universum dat God niet heeft voorzien.

Dit zijn de drie handelingen die God al in de eeuwigheid voor ieder van ons heeft ondernomen: Hij heeft ons van tevoren gekend, uitgekozen en voorbestemd. Voor geen van deze drie stappen heeft Hij ons vooraf geraadpleegd. Sterker nog, we wisten niet eens van deze stappen af, want ze vonden plaats toen de tijd zoals wij die kennen, nog niet eens bestond. Jij en ik waren toen al in Gods gedachten; Hij heeft ons van te voren gekend, uitgekozen en voorbestemd.

Vandaag de dag zijn we vaak onder de indruk van wat onze computers kunnen. Maar ik zeg je, de hemelse computer overtreft alles! Die is gewoon onvoorstelbaar. Er is geen stofje in het universum, geen insect en geen ander dier dat God niet kent. En wij maken deel uit van de voortgang van Zijn plan.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat een geweldige waarheid dat U mij vooraf, al voordat ik bestond, heeft gekend, uitgekozen en geroepen voor het plan dat U met mijn leven heeft! Help mij Heer, om hier nooit aan te gaan twijfelen onder invloed van omstandigheden, gebeurtenissen of situaties… Ik ben altijd Uw kind en geniet Uw bescherming! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.