Shop Doneer

Hij rechtvaardigt ons

Leestijd: 3 min.

De afgelopen dagen hebben we ons aan de hand van Romeinen 8:28-30 verdiept in de verschillende stadia of acties die God onderneemt om alle dingen te laten meewerken ten goede voor hen die op Zijn roep reageren.

  1. Hij heeft ons al van tevoren gekend;
  2. Hij heeft ons uitgekozen;
  3. Hij heeft van tevoren een bestemming voor ons vastgesteld.
  4. Hij roept ons.
  5. Als wij reageren, dan redt Hij ons.

Nadat God je gered heeft, zijn er nog twee handelingen in het proces van jouw roeping: Hij rechtvaardigt ons en Hij verheerlijkt ons. In Romeinen 8 staan de laatste twee stadia in de voltooid verleden tijd:

Die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt (zie Romeinen 8:30).

In Gods eeuwige plan zijn dit niet nieuwe gebeurtenissen die ergens in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. Ze zijn voor eeuwig vastgesteld.

Vandaag kijken we naar het stadium van rechtvaardiging. Wat betekent het om gerechtvaardigd te worden? Het bevat een opeenvolging van betekenissen. Het betekent, allereerst, vrijgesproken te zijn van een misdaad. Het is een hemelse uitspraak over jouw en mijn leven: ‘niet schuldig.’ De uitleg die ik vaak heb gegeven over het woord rechtvaardiging is dat het betekent alsof je altijd ‘recht gevaren’ hebt – oftewel: dat je nooit bent afgeweken, nooit gezondigd hebt. (In het Engels gebruikt Derek Prince hier de woordspeling justified is just-as-if-I’d-never sinned…) We zijn als rechtvaardigen erkend; God rekent ons rechtvaardigheid toe. Dat is omdat we rechtvaardig zijn gemaakt met de rechtvaardigheid van God zelf, die nooit ook maar een schaduw van zonde gekend heeft, die geen verleden heeft waarvoor Hij vergeving nodig had. We zijn rechtvaardig gemaakt met Gods gerechtigheid.

Het stopt echter niet bij het feit dat God ons erkent als rechtvaardig, we worden ook nog daadwerkelijk rechtvaardig gemaakt. Rechtvaardigheid ontvangen we als een gift, maar we kunnen het daar niet bij laten. Rechtvaardigheid vraagt een reactie van ons. Paulus zegt heel duidelijk in Filippenzen 2:12-13:

werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Rechtvaardiging houdt in dat we groeien van een toegerekende gerechtigheid naar een uitwerkende/praktische rechtvaardigheid. We beginnen niet met onze rechtvaardige handelingen. We beginnen met een rechtvaardigheid die ons wordt toegerekend op grond van ons geloof in onze redding. Daarna praktiseren wij uit wat God in ons heeft bewerkt.

Morgen kijken we naar het laatste onderdeel van Gods roeping: verheerlijking.

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer, voor het geheimenis van verheerlijking dat U ook voor mij persoonlijk heeft gepland en bestemd! Help mij Heer, om daar volledig naar te leven, zodat Uw Koninkrijk in mij en in deze wereld zichtbaar wordt! Dank U voor Uw eeuwige rechtvaardigheid die in mijn leven en door mij heen zichtbaar wordt in mijn familie en mijn omgeving! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.