Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hij verheerlijkt ons

Leestijd: 3 min.

Vandaag lezen we verder in Romeinen 8:30:

Hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Paulus eindigt zijn onderwijs niet met Gods redding voor ons. Hij eindigt ook niet met Gods gerechtigheid voor ons. Paulus vervolgt en besluit zijn opsomming met het feit dat God ons verheerlijkt heeft.

Zie je dat ook dit woord in de verleden tijd staat? Als jij vanuit de Schrift gelooft dat God jou gered en gerechtvaardigd heeft, dan kun je op basis van diezelfde Schrift geloven dat God jou verheerlijkt heeft. Het is waar dat er iets schitterends voor ons ligt, maar verheerlijking/verheerlijkt zijn is nu al voor ons beschikbaar. Het vindt hier in dit leven plaats.

Verheerlijkt zijn betekent dat we delen in Christus’ heerlijkheid, samen met Hem. Voordat Jezus naar het kruis ging, bad Hij profetisch tot de Vader en zei over Zijn discipelen:

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn (Johannes 17:22).

Merk op dat Jezus het hier niet had over iets wat nog moest gaan gebeuren. Het was al gebeurd, Hij had hun al die heerlijkheid gegeven. Het is mogelijk gemaakt door Zijn offerdood, Zijn triomferende opstanding en Zijn hemelvaart.

We zijn gerechtvaardigd door de opstanding van Jezus. Maar God stopt niet met ons bij de opstanding. Hij neemt ons verder mee van opwekking naar hemelvaart. Door hemelvaart worden we niet gerechtvaardigd, maar verheerlijkt. Laat me dit nog eens zeggen:

We zijn gerechtvaardigd door de opstanding van Jezus.

We zijn verheerlijkt door de hemelvaart van Jezus.

Paulus leert dat in Efeze 2:4-6: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt (= door Jezus’ opstandig rechtvaardig gemaakt) en met Hem in de hemelse gewesten gezet (= verheerlijkt) in Christus Jezus.

Merk op dat het hier opnieuw gaat over een handeling van God die Hij in de verleden tijd heeft verricht: Hij maakte ons levend met Christus, Hij wekte ons op met Christus – maar daar stopt het niet- Hij heeft ons met Hem in de hemelse gewesten gezet. Op wat voor stoel zit Jezus? Hij zit op de troon van God. Als wij met Hem gezeten zijn, op wat voor troon zitten wij dan? Op de troon van God. De New English Bible vertaalt dit letterlijk met ‘Hij troont ons met Hem.’ Deze vertaling geeft heel accuraat de waarheid weer. Door Zijn opstanding zijn wij gerechtvaardigd. Maar door Zijn hemelvaart zijn wij verheerlijkt. We zijn in heerlijkheid, samen met Hem.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het grote wonder dat ik mag delen in Uw heerlijkheid, en dat ik als kwetsbaar mens Uw troon met U mag delen! Help mij Heer, om mij daar steeds meer van bewust te zijn, zodat ik door mijn leven heen mensen, situaties en plaatsen onder machtige heershappij mag brengen van Uw koninkrijk van liefde! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.