Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hoe toverij de Kerk verslaat

Leestijd: 3 min.
Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden… (Openbaring 2:20)

Het is voor satan erg belangrijk als hij Gods volk, en ons als individuele christenen, kan belemmeren in het wandelen in onze roeping. Hij gebruikt vele instrumenten om te voorkomen dat wij onze bestemming bereiken, en dat we effectief ingezet kunnen worden in Gods koninkrijk. Een van de manieren waarop hij dat doet, is door gebruik te maken van toverij. We hebben gezien dat Galaten 5 toverij omschrijft als een werk van het vlees, van de oude, zondige natuur van de mens.

Vaak hebben we de neiging bij hekserij en toverij in de eerste plaats te denken aan iets wat vrouwelijk is. Maar de eerste actieve heks of tovenaar over wiens activiteit de Bijbel uitgebreid schrijft, was een man: Bileam. Hij was door Balak, de koning van de Moabieten, ingehuurd om Israël te vervloeken. Balak zei tegen hem: …want ik weet: wie u zegent, is gezegend, en wie u vervloekt, is vervloekt (zie Numeri 22 tot 24 voor het hele verhaal). Veel mensen in Afrika zeggen iets dergelijks tegen de toverdokter. “Als jij mijn familie zegent, zal ik gezegend zijn en als je mijn vijand vervloekt, zal hij vervloekt zijn.”

Een ander voorbeeld vinden we in Izébel, de vrouw van koning Achab, die haar man manipuleerde en het koninkrijk regeerde door middel van hem. Net als Bileam had ook zij een heidense (Fenicische) afkomst. Een van de meest karakteristieke acties die Izébel uitvoerde, was dat zij de zegelring nam die haar man zijn autoriteit gaf, om daarmee de dood van Naboth te bezegelen, omdat ze zijn wijngaard van hem wilde afnemen (zie 1 Koningen 21). Dat is een voorbeeld van vrouwelijke toverij; het symbool van mannelijke autoriteit nemen en het gebruiken voor haar eigen doelen.

Beide typen van hekserij uit het Oude Testament, het mannelijke en vrouwelijke, worden in het nieuwe testament genoemd in verband met de kerk - niet buiten de kerk, maar in de kerk. Bileam wordt in 2 Petrus 2:15 genoemd in het kader van valse profeten en in Judas 1 als één van de kwaadaardige invloeden die gevonden worden in een van de zeven kerken uit Openbaring (zie Openbaring 2:14).

Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad… (2 Petrus 2:15)

Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. (Judas 1:11)

In Openbaring 2:20 wordt verwezen naar Izébel. Hoewel deze typen hun oorsprong hebben buiten het volk van God, is hun grootste doel juist om zich binnen te dringen in het volk van God.

Als we de werking van deze twee typen van toverij bekijken, dan zullen we snel de twee tactieken begrijpen die ze gebruiken: als toverij ons niet direct kan overmeesteren, zoekt het een manier om ons van binnenuit te vernietigen. Hier zullen we in de volgende overdenking dieper op ingaan.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat U ook gestorven bent en opgestaan om de zonde van toverij – oftewel ‘weerspannigheid’ of ook wel ongezeglijkheid – voor ons te dragen en ons hiervan te vrijwaren. Dank U Heer, dat U ons hier allemaal van heeft vrijgezet! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.