Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Houd je oog gericht op Jezus

Leestijd: 3 min.
Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte (letterlijk: wolk van getuigen) omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. (Hebreeën 12:1-2)

In dit gedeelte zijn een aantal logische, opeenvolgende stappen te ontdekken. Ten eerste staat er dat we omringd zijn door een grote wolk van getuigen. Daarmee verwijst de schrijver naar het voorgaande hoofdstuk, waar hij de grote geloofsgetuigen uit het Oude Testament beschreven heeft. Dit waren mannen en vrouwen die succes hadden, personen die ‘het beste van God’ gevonden hadden. De schrijver zegt dus dat we een wolk van dat soort getuigen om ons heen hebben, personen die in hun leven bewezen en ervaren hebben dat het werkelijk mogelijk is het beste van God te vinden.

Ten tweede zegt hij, dat als we het beste van God willen bemachtigen, we daarmee terecht zullen komen in een race, een wedloop. En om die race te kunnen winnen, moeten we alles van ons afgooien dat ons hindert. Een serieuze hardloper draagt op zijn lijf en in zijn kleding geen grammetje onnodig gewicht mee, op het moment dat hij een race loopt. In ons geval is het zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt en we moeten zeker weten dat er niets is wat ons kan doen struikelen.

Ten derde moeten we de wedloop lopen met volharding. Al eerder - in verband met de vruchtbare grond in de gelijkenis van de zaaier - heb ik drie voorwaarden genoemd: het Woord horen, het Woord vasthouden, en vrucht voortbrengen door te volharden.

Toen hij die drie fundamenten voor succes had neergelegd, kon de schrijver van Hebreeën verder gaan met wat ik persoonlijk zie als het kritieke punt: terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (vers 2). Dit is een sleutel voor succes: richt je op Jezus; houd je ogen op Hem! De schrijver zegt dat Jezus tegelijk de leidsman (in het Engels: ‘author’ = schepper, ontwerper, aanlegger) en de voleinder is van ons geloof.

Ik wil het nog iets simpeler stellen: Hij is degene die ons geloof begint en die aan het einde staat. Waarschijnlijk beseffen we allemaal best dat Jezus aan het begin staat van ons geloof, maar soms vergeten we dat Hij ook degene is die het volmaakt afrondt. Als we willen dat ons geloof tot volheid komt, perfect wordt, dan moeten we ons blijven richten op Jezus. Het is niet genoeg om bij Jezus te beginnen, maar vervolgens afgeleid te worden en ergens anders gaan kijken. Als we dat doen, dan wordt ons geloof nooit voleindigd.

Gebed van de dag

Heer, net als het voorbeeld van de ‘geloofshelden’ die mij zijn voorgegaan, wil ik de zonde afleggen en met volharding de wedloop lopen. Ik weet dat ik dit alleen kan als ik mijn oog op U gericht houdt. Dank U wel, Here Jezus, dat U niet alleen aan het begin van mijn geloof stond, maar dat U bij mij blijft en dat U ook degene bent die mijn geloof volmaakt!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.