sluit
Shop Doneer

In Christus ben ik waardevol

Leestijd: 2 min.

Nadenkend over het thema ‘roemen’, is het goed een aantal woorden van Paulus te lezen uit het prachtige eerste hoofdstuk van Efeze:

Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen (geadopteerd) te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1:5-6)

Hieruit leren we dat alles wat God in ons doet, als ultiem doel heeft dat we de heerlijkheid van Zijn genade prijzen. Een aantal verzen later komen we dezelfde nadruk tegen:

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe tevoren bestemd waren, naar het voornemen van Hem die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, om tot lof van Zijn heerlijkheid te zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeze 1:11-12)

En in Efeze 2:4-7:

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons mede opgewekt en mede in de hemel gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Vind je dit geen adembenemende uitspraak? God neemt het laagste, datgene wat het minst waard is, het zwakste, en hij stort er Zijn genade over uit. Hij transformeert het, laat het opstaan met Christus, en laat het samen met Christus plaatsnemen in de hemel. En het doel is om door alle eeuwigheid de onovertroffen rijkdom van zijn genade te tonen – die wordt geuit in zijn liefde en vriendelijkheid naar ons. En dat zal het onderwerp zijn waarover in de hemel wordt gesproken. De rijkdom van Gods genade. Onvoorstelbaar! God neemt het laagste en maakt het tot het hoogste. Maar wel zo dat alle eer zal uitgaan naar zijn genade, en niet naar onszelf. Gods genade is er altijd voor zijn heerlijkheid.

Dit eerste hoofdstuk van Efeze is zo rijk, en leert ons zoveel over wie jij en ik mogen zijn in Christus. Gods genade vestigt onze identiteit als kinderen van de allerhoogste God, gekocht door Jezus’ bloed, waardoor we geweldige, heerlijke gaven hebben ontvangen en verzegeld zijn met de beloofde Heilige Geest van God zelf! (zie Efeze 1:13-14) Als we dat echt ten volle begrijpen, dan roemen we in niets anders meer dan in Gods genade!

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, dank U wel dat mijn identiteit niet ligt in wat ik kan doen, niet in wat ik heb of in wie ik ben van mezelf… Nee, al mijn waarde en identiteit ligt in U Heer Jezus. Daar ben ik zo dankbaar voor! Wilt U mij hier vaak aan herinneren? Dank U wel!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.