Shop Doneer

Je bent een verzoenende verzoener

Leestijd: 3 min.
Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. (2 Korinthe 5:20)

Wij zijn de officiële vertegenwoordigers van Christus hier op aarde, elk met een specifieke opdracht om uit te voeren. Net zoals Hij door Zijn Vader gezonden was, zendt Hij ons erop uit in deze wereld. Alles wat opging voor Jezus’ relatie met Zijn Vader, kleurt ook onze relatie met Jezus.

Dezelfde waarheid wordt prachtig verwoord door Paulus in 2 Korinthe 5:17-21:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem [Jezus] Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Dit proces begint met een nieuwe schepping. Dit is het resultaat als we opstaan uit de dood in een nieuw leven. Dan worden we in die nieuwe schepping de officiële vertegenwoordigers van God en van Christus op de aarde. Net zoals God in Christus de wereld met zichzelf verzoende, zo verzoent Christus in ons de wereld met God. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Paulus zegt: het is alsof God via ons de roep laat klinken om met Hem te worden verzoend. Die totale identificatie met Jezus is de enige basis voor verzoening.

Twee essentiële punten vallen op: ten eerste, we kunnen geen vertegenwoordigers van Christus worden voordat we eerst zelf veranderd zijn. We moeten worden nieuw gemaakt. De oude schepping heeft geen rechten meer.

Ten tweede wil ik nogmaals benadrukken dat onze boodschap is gebaseerd op de goddelijke omwisseling die plaatsvond aan het kruis. Daar, op Golgotha, heeft God Jezus, die zelf geen zonde had, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij in Hem voor God gerechtvaardigd zouden zijn. Paulus benadrukt dat: Want Hem [Jezus] Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Denk aan jezelf als een verzoende verzoener. Ten eerste, je bent met God verzoend door Christus. Daardoor ben je Gods vertegenwoordiger en boodschapper van verzoening door Christus geworden voor de rest van deze wereld. Dat is je roeping!

Gebed van de dag

Vader, wat een voorrecht heb ik gekregen van U, dat ik niet alleen zelf met U verzoend ben in Christus, maar dat ik dit ook weer uit mag delen door zelf een verzoener te zijn! Dank U Jezus, dat ik door U, in U en met U mag leven als verzoener, om mensen steeds te blijven verbinden. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.