Shop Doneer

Je oude 'ik' en je nieuwe 'ik'

Leestijd: 2 min.
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Hij heeft mij bevrijd. Romeinen 7:24-25

In de totale openbaring van het Nieuwe Testament spelen twee niet nader genoemde personen een unieke en zeer belangrijke rol. We kunnen zelfs zeggen dat we de boodschap van het nieuwe Testament nooit ten volle kunnen begrijpen - laat staan de toepassing ervan op onze roeping en groei in het Koninkrijk – als we deze twee personen niet grondig leren kennen - hun oorsprong, hun karakter en hun bestemming. Wie zijn deze twee personen? In de prachtige, beeldende taal van de King James vertaling zijn die twee personen de oude mens en de nieuwe mens. In moderne vertalingen heten ze het oude ik en het nieuwe ik.

In zijn brief aan de kerk van Efeze schrijft Paulus: maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is (Efeze 4:20–21).

Het is belangrijk te beseffen dat Paulus hier schrijft aan toegewijde christenen. Toch laat hij de mogelijkheid open dat zij misschien niet de waarheid hebben gehoord die God wil dat ze horen over hun positie in Jezus. Hetzelfde geldt vandaag de dag voor vele oprechte en goedbedoelende christenen. Zij hebben de waarheid over de oude mens en de nieuwe mens niet gehoord – ons oude ik en ons nieuwe ik…

Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)

De Bijbel verlangt van ons dat wij speciale actie ondernemen tegen deze twee ‘mensen’:

  1. De ‘oude mens’ afleggen
  2. De ‘nieuwe mens’ aantrekken

Om dit te kunnen doen, moeten we logischerwijs eerst vaststellen wie de oude ik en de nieuwe ik zijn. We beginnen met de oorsprong en de aard van de oude ik, samengevat in Paulus’ woorden: de oude mens… die te gronde gaat door de misleidende begeerten…

Deze typering bevat drie sleutelwoorden: te gronde gaan, begeerte, misleiding. We beginnen bij het laatste woord; de oude ik is het product van misleiding, oftewel bedrog — vooral satans bedrog. Kortom, de oude ik is het resultaat van de mens die aandacht geeft en luistert naar satans misleiding en leugen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, als ik dit lees verlang ik er echt naar dat U nadrukkelijk en duidelijk in mij woont. Ik wil mijn oude mens radicaal afleggen, en de Nieuwe mens aan doen. Als verleiding op mijn pad komt, help mij dan om te reageren vanuit mijn nieuwe mens, zodat ik het kan weerstaan en met U kan blijven wandelen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.