Shop Doneer

Jezus is Heer, maatstaf en voorbeeld

Leestijd: 3 min.

Vandaag en morgen zal ik je vier eenvoudige redenen geven om je continu te blijven richten op Jezus.

De eerste reden: Jezus is onze Heer. We kunnen alleen gered worden door Jezus als onze Heer te belijden. Als Hij onze Heer is, dan is ons belangrijkste doel Hem te behagen. Als we zeggen dat Hij onze Heer is, dan moeten we onze ogen voortdurend op Hem gericht houden, om zeker te weten dat alles wat we doen Hem plezier doet. Als we ook maar op enig moment signaleren dat iets wat we van plan zijn te doen, Hem niet behaagt, dan is dat reden genoeg om ons plan af te blazen. Maar we kunnen dat niet signaleren, als we onze ogen niet gericht houden op Jezus.

De tweede reden: Jezus is onze maatstaf. Jezus is de enige maatstaf voor gerechtigheid. Dit wordt duidelijk uit een opmerking van Paulus tegen de mannen van Athene:

…omdat Hij een dag bepaald heeft waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man, die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden op te wekken (Handelingen 17:31).

Degene die Gods rechter wordt om de wereld te oordelen, is de Man die opgewekt is uit de doden, Jezus Christus. God zal de wereld in gerechtigheid oordelen, door die persoon.

Dit leert ons twee dingen: Jezus is de rechter, en Hij is ook onze maatstaf voor gerechtigheid. We zullen beoordeeld worden met de maatstaf van Jezus. Het is belangrijk om te zien dat God maar één standaard heeft voor gerechtigheid. Als we willen weten wat rechtvaardig is in Gods ogen, dan zullen we altijd terechtkomen bij Jezus. We kunnen kijken naar christenen, maar die doen soms dingen die Jezus nooit zou hebben gedaan. Die kunnen we dus ook niet houden als onze maatstaf voor gerechtigheid, omdat ze niet Gods maatstaf zijn. Om Gods maatstaf voor gerechtigheid te leren kennen, moeten we blijven kijken naar Jezus.

De derde reden is dat Jezus ons voorbeeld is.

Door Hem gelooft u in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn (zie 1 Petrus 1:21).

Jezus is ons voorbeeld omdat Hij voor ons uit is gegaan. Om het goede pad te blijven volgen, moeten we zien waar Hij zijn voeten neerzette, en in Zijn spoor volgen. Al deze dingen liggen besloten in die ene belangrijke eis: dat we ons oog gericht houden op Jezus. Morgen zullen we kijken naar de vierde reden waarom we ons voortdurend moeten blijven richten op Jezus.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent mijn Heer, ik wil alleen datgene doen wat U behaagt. U bent ook mijn maatstaf, alleen door U leer ik hoe goed en rechtvaardig te leven. Daarom wil ik me continue op U richten in alles wat ik doe. Wilt U mij tot U roepen als ik dreig af te dwalen. Dank U voor het voorrecht om met U te mogen leven, U bent mijn voorbeeld.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.