Shop Doneer

Kies voor de zegeningen

Leestijd: 2 min.

In Deuteronomium 28 laat Mozes zien dat de sleutel voor al Gods zegeningen ligt in het horen en gehoorzamen van Zijn stem:

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden, die ik u nu gebied, te houden door ze te doen, dat de HEERE, uw God, u dan hoog boven alle volken van de aarde zal verheffen. En wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent, zullen al deze zegeningen over u komen en u bereiken…(Deuteronomium 28:1-2)

Let erop dat Mozes twee keer zegt dat de voorwaarde is, om te luisteren naar en te gehoorzamen aan Gods stem. “En als je dat doet”, zegt hij, “dan zullen al deze zegeningen over je komen en je bereiken''. Je hoeft de zegeningen niet na te jagen, ze zullen vanzelf over je komen. Aan de andere kant staat iets verderop, in vers 15, een waarschuwing, dat als we Gods stem niet leren verstaan, er precies het tegenovergestelde gebeurt: in plaats van zegeningen komen er dan vloeken over ons.

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en zijn verordeningen, die ik u nu gebied, te houden en te doen, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen… (Deuteronomium 28:15)

Dus het niet horen en niet gehoorzamen van Gods stem brengt vloeken over ons leven, wel horen en gehoorzamen brengt alle zegeningen op ons. Het verstaan van Gods stem is de scheidingslijn tussen zegen en vloek. In het Nieuwe Testament maken we echter kennis met een heel ander perspectief op de vloek…

In Galaten 3:13,14 staat: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Om ons van de vloek van de wet te bevrijden, werd Christus tot een vloek voor ons. Dit werd zichtbaar geïllustreerd doordat Hij aan het kruis hing. Het was nodig dat Jezus tot een vloek werd, omdat de vloek van God zich richt op alle zonde en ongehoorzaamheid.

Gebed van de dag

Here Jezus, dank U wel dat U voor mij tot vloek bent geworden om mij vrij te kopen van de vloek. Ik wil nu kiezen om niet langer ongehoorzaam te zijn, maar ik kies ervoor om te luisteren naar Uw stem en gehoorzaam te zijn. Dan mag ik Uw zegeningen gaan ontvangen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.