sluit
Shop Doneer

Laatste voorbeeldgaven

Leestijd: 3 min.
God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. (1 Korinthe 12:28)

Helpers

In 1 Korinthe 12:28 vinden we naast de ‘persoonsgaven’ ook twee gaven die in aanmerking komen als bedieningsgave. De eerste is de gave van het helpen, de tweede is de bestuurlijke gave.

In Amerika kent men de uitdrukking ‘Er zijn opperhoofden en er zijn indianen’. De helper is de indiaan. Er was een periode in de Pinksterbeweging in Engeland (toen ik daar in de vijftiger jaren, woonde) dat iedereen opperhoofd wilde zijn. Niemand wilde helper zijn. En er gebeurde helemaal niets! Heel veel werk viel uit elkaar. Misschien heeft God jou gekozen om een helper te zijn. En als dat zo is, doe dat dan met vreugde, want de plaats die de Heer voor je bedacht heeft, is de beste en je zult daar ook de meeste vervulling in vinden.

Bestuurlijke gaven

Bestuur is een interessant woord, en komt van het Griekse woord voor sturen. Het betekent niet heersen, maar het is de handeling van het sturen, het vasthouden en draaien van het roer. Dit is een bediening die, door het maken van slechts een kleine beweging, de koers van een hele groep of een heel werk kan veranderen, of wat het ook is dat er bestuurd moet worden.

Soms wil God ons in een bijeenkomst de ene kant op hebben, terwijl wij onze zinnen hebben gezet op een andere. We hebben net besloten dat we vanavond liederen gaan zingen, maar God wil dat we ons gaan richten op voorbede. Of we hebben gepland om een Bijbelstudie te houden vanavond, maar God roept ons op tot aanbidding. De bediening van het besturen is het aangeven van de weg die de groep zou moeten gaan en het roer zo draaien dat de groep ook die kant op gaat.

Gastvrijheid

De laatste twee voorbeeldgaven vinden we in de eerste brief van Petrus.

Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave (charisma) zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. (1 Petrus 4:9-11, nadruk toegevoegd)

Hoeveel van ons realiseren zich dat gastvrijheid, het zorgen voor de noden van anderen, een gave is? En hoeveel zijn zich bewust dat God verwacht dat we dit van harte doen, zonder morren?

Spreken als de spreekbuis van God

Tot slot is de laatste gave het spreken met de woorden van God (vers 11). Sommige mensen kunnen midden in een discussie de wijsheid van God inbrengen en daarna hoeft verder niets meer te worden gezegd. ‘We zijn eruit.’ Dit betekent niet dat alles wat die persoon zegt een woord van God is, maar in bepaalde zaken spreekt hij of zij met een bepaalde autoriteit.

Neem alsjeblieft tijd om na te denken over deze vier soorten gaven waar we de afgelopen dagen naar hebben gekeken. Als we bidden of God ons onze plaats wil laten zien, dan moeten we Hem ook vragen ons duidelijk te maken welke charismata we nodig hebben en of Hij ons die wil geven.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U dat U mij wilt toerusten met precies die geestelijke gaven die ik nodig heb om de taak te volbrengen die U mij gegeven hebt. Ik geef mijzelf aan U over, Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.