Shop Doneer

Menselijke oplossingen voor onze innerlijke rebel

Leestijd: 3 min.
Wij weten immers dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. (Romeinen 7:14 NBV21)

In ieder van ons zit een opstandeling die zich verzet tegen Gods wil: onze “de oude mens”. In het algemeen proberen mensen met deze opstandigheid om te gaan op manieren die niet Gods oplossing zijn.

Om te beginnen kunnen we alle oplossingen uitsluiten die beginnen met ikzelf… Daar zijn er vele van en ze lijken zich dagelijks te vermenigvuldigen — zelfverwerkelijking, zelfontplooiing, zelfexpressie. Waarom sluiten we deze uit als oplossing voor onze opstandigheid tegen God? Omdat al deze zogenaamde oplossingen de macht in handen geven van een ‘ik’ die een opstandige rebel is! Er zijn inmiddels een paar generaties voorbijgekomen die besloten hebben dat het verkeerd was om kinderen te disciplineren of te beperken — dat ze vrijheid van zelfexpressie nodig hebben en vooral geen beperkingen. Ik denk dat die generaties inmiddels hebben geleerd, helaas te laat, dat ze vrijheid gaven aan een rebel.

Gods oplossing is ook niet een stelsel van wetten. Veel mensen kijken naar de wet om het probleem van het oude ik op te lossen. Maar de mislukking van het volk Israël, dat de Wet van Mozes ontving, laat al zien dat de wet niet het beoogde resultaat bereikt. Er is niets mis met de wet, maar zoals Paulus in Romeinen 7 zegt, het kan onze innerlijke rebel niet veranderen.

Ook religie is niet Gods oplossing voor het oude ik. Religie is een beetje vergelijkbaar met een koelkast. Het kan bederf tijdelijk vertragen en voor het oog verbergen, maar het kan het bederf uiteindelijk niet tegenhouden. Neem bijvoorbeeld een sappige perzik. Het ziet er op de fruitschaal zo vers en smakelijk uit, maar toch, hij zal snel bederven, omdat het proces van bederf al aan het werk is. Het is mogelijk om dit proces een beetje tegen te houden door de perzik in de koelkast te zetten. Maar uiteindelijk zal ze zelfs in de koelkast verrotten.

Gods oplossing voor het oude ik kan worden samengevat in één eeuwenoud en bekend woord: executie. God stuurt het oude ik niet naar de kerk of naar een psychiater. Hij verbetert hem niet, Hij verandert hem niet, Hij maakt hem niet godsdienstig. God executeert hem. Er is geen andere oplossing voor die rebel. Maar het goede nieuws van het evangelie is dat de uitvoering reeds heeft plaatsgevonden... in Christus!

Dit is de sleutel om de boodschap van het evangelie te begrijpen.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U de straf hebt gedragen aan het kruis die ik als zondig mens had verdiend. Nu heb ik niet alleen de mogelijkheid maar ook Uw kracht door de Heilige Geest om te leven naar Uw Woord en naar Uw wet. Dank U voor Uw overweldigende liefde die dit voor mij heeft gedaan. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.