Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Mensen naar Gods beeld

Leestijd: 3 min.

Voordat de Bijbel het proces van de schepping van de mens beschrijft, wordt Gods doel voor de mens beschreven en vastgelegd. In Genesis 1:26 lezen we:

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

In deze passage zien we dat Gods doel voor de mens direct ook twee van de kenmerken van de mens uitlegt. Allereerst moest de mens God zichtbaar vertegenwoordigen op een manier zoals geen enkel ander schepsel dat deed. Hij moest de gelijkenis van de Schepper uitbeelden. Ten tweede moest de mens Gods autoriteit over de hele aarde namens Hem uitoefenen. Zo lang de mens afhankelijk bleef van God, heerste hij over de aarde. Dat lijkt paradoxaal, in het bijzonder in vergelijking met het moderne denken. Tegenwoordig denken de meeste mensen dat heersen betekent dat je onafhankelijk bent. Maar in Gods eeuwige voorziening moest de mens juist afhankelijk blijven van de Schepper om te kunnen heersen. Op het moment dat hij stopte met afhankelijk zijn, stopte de mens ook met heersen. Het is daarom dat satan, Gods rivaal, de mens juist hiertoe probeerde te verleiden.

Satan koesterde een speciale, diepgewortelde vijandschap tegen de mens. Bedenk dat 'satan' niet zijn oorspronkelijke naam was - hij was aanvankelijk Lucifer, de 'lichtbrenger'. Toen hij de grenzen van zijn gebied overtrad, verspeelde hij zijn oorspronkelijke identiteit en werd satan. Het woord satan betekent 'de tegenstrever', 'degene die zich verzet', of ook wel 'de vijand'. Hij is degene die onophoudelijk strijd voert tegen Gods doelen en Gods volk.

Satan koesterde vijandschap tegen de mens om twee verschillende redenen. Allereerst omdat de mens het beeld van God in zich droeg. Satan kon God Zelf niet aanvallen, maar hij kon het beeld van God in de mens wel aanvallen.

Dit kreeg ik jaren geleden eens prachtig geïllustreerd. Ik kende een jonge christelijke vrouw die verloofd was met een jongeman. Ze nam zijn foto overal mee naar toe. Maar op een dag liet hij haar zitten en toen ze dat ontdekte, scheurde ze zijn foto in tientallen kleine stukjes. Ze koelde haar woede tegen de jongeman door zijn foto - zijn beeld - te bederven. Dit voorbeeld doet ons één van de redenen waarom satan ons haat goed begrijpen: wij dragen het beeld van God. Satan kan God niet aanvallen, maar wel het beeld van God dat zichtbaar wordt in de mens. Hij wil het daarom bezoedelen en vertrappen. Zo heft hij zijn vuist op naar God. Als je iemand ziet die zijn menselijke waardigheid heeft verloren, bedenk dan dat dit verlies het werk van satan is, die zijn boosheid op God botviert op de schepselen die God gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Maar in Christus is dat beeld van God in jou en mij hersteld!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat door het offer van Uw eigen Zoon de afdruk van Uw heerlijkheid ook in mijn leven hersteld is - dank U Heer, dat zolang ik in de Heer Jezus blijf, het beeld van U en Uw autoriteit in en door mijn leven heen, steeds verder hersteld wordt. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.