Shop Doneer

Met heiligheid getooid

Leestijd: 3 min.

In Psalm 110:3 vinden we de beschrijving van Gods volk aan het einde der tijden.

Uw volk is zeer gewillig (de werkelijke betekenis is: bereidwillige offers, volkomen toegewijde offers, die gelegd worden op het altaar van Gods heiligheid) op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van Uw jeugd.

Als er iets is wat me aantrekt door haar schoonheid, dan is het de zon die opgaat boven fris gebladerte en gras. Terwijl zij opkomt, begint iedere kleine druppel dauw te glinsteren in het zonlicht. Dat is wat heiligheid is in de geestelijke wereld. Gods volk komt uit de ‘baarmoeder van de ochtend’ in ‘schoonheid van heiligheid’, voor deze laatste grote manifestatie van Zijn heerlijkheid en kracht in Zijn volk.

Laten we een zeer mooi gedeelte bestuderen in de eerste brief van Petrus – een gedeelte dat specifiek gericht is aan christelijke vrouwen. Hier wil ik graag bij opmerken dat ik vind dat sommige predikers en denominaties overdreven veel aandacht richten op wat de Bijbel leert over vrouwen, zonder stil te staan bij wat de Bijbel leert voor mannen. Daarom is het begrijpelijk dat sommige dames de neiging hebben om negatief te reageren op die nalatigheid. Ik wil ervoor waken diezelfde fout hier te maken. Dit vers spreekt over het sieraad van heilige vrouwen.

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren... (1 Petrus 3:3)

Hoewel ik geloof dat iedere christen de opdracht heeft om netjes, schoon en acceptabel te zijn in de manier waarop hij of zij zich kleedt, is dat niet waar het echt om gaat. De verzen 4 en 5 maken dat duidelijk:

...maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten. (1 Petrus 3:4-5)

Er is een sieraad van heiligheid in de verborgen mens, in het hart, namelijk een ‘zachtmoedige en stille geest’. Omstanders waarderen het niet altijd, maar in de ogen van God is het ongelooflijk kostbaar. Wil jij zo door de Heer beschouwd worden? Als dat je verlangen is, bid dan het volgende gebed:

Gebed van de dag

Vader, dank U dat deze boodschap over heiligheid in Uw Woord zo duidelijk is, zo indringend en zo ondubbelzinnig. Ik wil open staan voor de waarheid, ik zal me er niet van afkeren. Wanneer Uw Geest van genade tot me spreekt over heiligheid, dan ben ik bereid te luisteren en mezelf te verootmoedigen. Ik weet, Heer, dat U graag woont bij de nederigen en degenen die vol zijn van berouw. Ik bid voor Uw volk, voor mijzelf en voor anderen, dat als U naar ons kijkt, U vanaf deze dag ons zult zien in de schoonheid van heiligheid.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.