Shop Doneer

Mijn schapen horen Mijn stem

Leestijd: 2 min.

In Jeremia 7 legt God de basisvoorwaarde neer om tot Zijn volk gerekend te worden. Hij zegt tegen Israël:

Toen Ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb Ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. Wat ik hun geboden heb, is dit: “Wees mij gehoorzaam, dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die Ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.” (Jeremia 7:22-23, NBV)

God zegt hier dat de regels van de wet aangaande de tempeldienst, het priesterschap en de offers, minder belangrijk zijn. Het eerste wat Hij van Zijn volk vroeg toen Hij hen uit Egypte geleid had, was niet offerdienst of het houden van allerlei regelgeving. Hij had liever dat ze luisterden naar Zijn stem en gehoorzaam waren. In wezen zegt Hij hiermee ook dat offers op zich goed zijn, als ze voortkomen uit het horen van Zijn stem. Maar als mensen offerden zonder Zijn stem te horen, dan kwamen ze niet in aanmerking om Zijn volk te zijn.

Vers 23 is de meest compacte verwoording uit de hele Bijbel, van wat het betekent om te behoren tot Gods volk:

Wees mij gehoorzaam, dan zal Ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn.

Dit verandert niet in het Nieuwe Testament, waar staat dat de voorwaarde om Christus toe te behoren, precies dezelfde is. Jezus zegt het heel eenvoudig:

“Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij (Johannes 10:27)”.

Wie zijn ‘Mijn schapen’? Ze zijn het volk van Jezus. Ze zijn niet noodzakelijk katholiek, protestant, baptist, evangelisch of welke andere denominatie ook. De mensen die Jezus toebehoren, zijn zij die Zijn stem horen en Hem volgen. Als je Zijn stem niet hoort, dan kun je Hem niet volgen. Dat is altijd het kenmerk van Gods waarachtige volk: ze horen Zijn stem.

Gebed van de dag

Dank U wel Vader, dat U geen moeilijke eisen aan mij stelt en dat ik me niet hoef te richten op het houden van regels maar dat ik simpelweg U mag volgen door naar Uw stem te luisteren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.