Shop Doneer

Niet langer leven als wees

Leestijd: 3 min.

In het evangelie naar Johannes zegt Jezus tegen Zijn discipelen:

Als u mij liefhebt, bewaar dan mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. (Johannes 14:15-18)

Let op twee heel belangrijke feiten: Ten eerste, Jezus komt tot ons in de Heilige Geest, ten tweede, tenzij we relatie hebben met de Heilige Geest, zijn we als wezen, zelfs al zijn we echte kinderen van God. Je ziet: het is de Heilige Geest alleen, die ons in staat stelt te leven als ware kinderen van God. Ook Paulus brengt dit duidelijk naar voren in Romeinen 8:14: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden (dit staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd - dus allen die voortdurend door de Geest van God geleid worden), die zijn kinderen van God.

Het woord dat hier gebruikt wordt voor ‘kinderen’ (het Griekse woord huios), impliceert volwassenheid - het gaat hier dus niet om baby’s of kinderen, maar (geestelijk) volwassen kinderen van God. We zijn baby’s op het moment dat we wedergeboren worden door de Heilige Geest. Maar om volwassen kinderen van God te zijn, hebben we een voortdurende, dagelijkse relatie nodig met de Heilige Geest. We moeten voortdurend geleid worden door de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus: Immers, zovelen als er (voortdurend) door de Geest van God geleid worden, die zijn (volwassen) kinderen van God.

Er is nog een belangrijk feit over onze relatie met de Heilige Geest. We moeten respectvol en gevoelig zijn ten aanzien van de Heilige Geest. Paulus geeft dit duidelijk aan in zijn brief aan de gemeente te Efeze:

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Houd alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster ver van u, met alle slechtheid,… (Efeze 4:30-31)

Herinner je je de vergelijking met een duif, die we gisteren lazen? De Heilige Geest is als een schuwe vogel, die gemakkelijk kan worden weggejaagd. Dus als Paulus zegt: En bedroef de Heilige Geest niet, dan bedoelt hij: “Jaag die duif niet weg...”. Daarop noemt hij de dingen die de duif zullen wegjagen: bitterheid, woede, kwaadheid, geschreeuw en laster (in het Engels ook: roddel), en iedere vorm van slechtheid. We moeten heel gevoelig zijn, niets zeggen of doen wat die mooie, gevoelige duif kan verjagen, want Hij is de enige die ons kan binnenleiden in onze erfenis, en ons in staat stelt om dagelijks te leven als volwassen kinderen van God.

Gebed van de dag

Heilige Geest, ik wil voorzichtig met U omgaan. Ik doe alle bitterheid, woede, kwaadheid, geschreeuw en roddel uit mijn leven weg, zodat ik in een voortdurende, dagelijkse relatie met U kan leven. Door U hoef ik niet langer als een wees te leven, maar mag ik leren om een volwassen kind van de Vader te zijn.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.