sluit
Shop Doneer

Nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden

Leestijd: 3 min.

Vandaag zijn we toe aan de derde stap in onze leerschool om te leven uit Gods genade in de praktijk van elke dag. Deze derde stap heeft te maken met een keuze voor geloof…

Stap 3. Steun op het feit dat in Christus alles mogelijk is

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.

Andere vertalingen zeggen: Ik kan alles door Christus... Is die uitspraak hoogmoedig of zelfingenomen? Nee, want we zeggen niet: ,,Ik kan alles. Punt.’’ Nee, het is een feit dat we alles kunnen in Christus, omdat Hij ons er de kracht voor geeft. Paulus heeft eerder al aangegeven dat niet wij het zijn die leven, maar dat Jezus Christus in ons leeft (zie Filippenzen 2:20). Sta eens even stil bij die adembenemende waarheid! En nu zegt hij dat wij met Christus in ons leven iedere situatie in de ogen kunnen kijken. Elk probleem kunnen we aan (uiteraard zijn we hierin alleen gebonden aan de wil van God). Daar waar God me plaatst of naartoe leidt, daar kan ik iedere situatie aan, omdat het Christus in mij is die me er de kracht voor geeft. Ik kan alles! Is dat niet onvoorstelbaar?

Het beste zicht op het enorme potentieel dat in Christus voor ons beschikbaar is, krijgen we als we twee van Jezus’ uitspraken naast elkaar zetten. In Mattheüs 19:26 zegt Hij: Bij God (andere vertalingen zeggen ‘Voor God…’) zijn alle dingen mogelijk. Maar weinig kinderen van God zullen moeite hebben om die uitspraak te geloven. God is immers God! De tweede uitspraak vinden we vaak moeilijker om aan te nemen, namelijk Markus 9:23: Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft… En dat is het geheim! Als je gelooft in Jezus, dan worden in Hem alle dingen die mogelijk zijn voor God, ook mogelijk voor jou! Gods mogelijkheden worden in Christus ook jouw mogelijkheden.

Daarom moedig ik je opnieuw aan: Blijf niet praten over je mislukkingen, je onkunde in bepaalde dingen, of de fouten die je in het verleden hebt gemaakt. Of het nu gisteren was of jaren geleden; als je die tekortkomingen belijdt en opruimt, dan heb je deze dingen afgelegd en zijn die niet meer de basis waarvan uit je leeft. Jezus en Zijn mogelijkheden zijn nu jouw basis! Steun dan ook niet meer op die andere dingen en stop ermee je druk te maken over je falen in het verleden, en je beperkingen in het heden. Wees positief in wat je uitspreekt. Zeg vrijmoedig: ,,Ik ben tot alles in staat door Christus die me er kracht voor geeft!’’ Blijf je richten op Christus die in je woont en voor wie alle dingen mogelijk zijn. Als je merkt dat je maar blijft praten over je mislukkingen, dan is dat een indicatie dat je op bepaalde gebieden blijft steunen op je eigen mogelijkheden, op wat jij zelf kunt of niet kunt, of wat je wel of niet hebt gekund in het verleden. Verwerp dit en aanvaard de mogelijkheden die Jezus heeft! Hij woont toch in je? Stap met Hem in een nieuwe dag!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U, dank U, dank U wel, dat U zelf in mij woont en dat in U voor mij alles mogelijk is, omdat U mij van binnenuit kracht geeft. Ik prijs Uw naam omdat U mij wonderbaar heeft gemaakt om te volgen in het spoor dat U voor mij heeft uitgezet… Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.