sluit
Shop Doneer

Ontdek welk leven God voor jou heeft bestemd

Leestijd: 3 min.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)

Vandaag bespreken we het vierde aspect van ons nieuwe leven in Christus. Als jij zonder reserve Gods roeping voor je leven aanvaardt, dan zal Hij erop toezien dat jij het leven ontvangt dat Hij speciaal voor jou heeft ontworpen.

Je bent gered voor een speciaal doel en een specifieke roeping. Je zult altijd een mate van frustratie voelen, onvervuld blijven of een innerlijke leegte ervaren, zolang je nog geen antwoord hebt gegeven op deze roep van God. Zeker, je kunt heus wel door het leven gaan zonder te antwoorden op deze roep van God en zelfs ook nog eindigen in de hemel. Maar je zult dan wel de meest belangrijke, leerzame en vervullende ervaringen hier op aarde gemist hebben.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bood de universiteit in Cambridge mij een positie aan als professor. Ik ging niet op hun aanbod in, omdat God een andere roeping voor mijn leven had. Ieder ander leven zou mij minder goed hebben gepast. Om het leven te vinden dat ik nu heb gevonden, moest ik eerst mijn andere leven verliezen. Ik liet alles achter, toen God mij riep naar het land Israël en het Joodse volk, en daarna naar de volken van de aarde om Zijn Woord te verkondigen. God is trouw. Ik zou mijn leven met niemand willen ruilen, niet met de Koninklijke familie, niet met een minister-president of de een andere beroemdheid… met wie dan ook. Het is het leven dat God voor mij heeft bestemd.

Weet je dat jij ook je roeping kunt ontdekken? Terwijl je bezig bent je leven in te richten naar de specifieke roeping die God voor je heeft, zul je groeien in durf en vertrouwen, juist nu in deze spannende laatste dagen die gaan komen. Jezus wil je brengen op een bevoorrechte plaats, die echter ook verantwoordelijkheid en leiderschap vereist, namelijk als een koning en priester in Zijn Koninkrijk. De machten van de hel zijn volop aan het werk om jou te stoppen en je te weerhouden van de volledige roeping die God voor je heeft. Wat besluit jij? Wil jij weten welke baan, plaats, relaties en bediening God voor jou heeft bestemd? Wil jij op die speciale plaats komen van voorziening, verantwoordelijkheid en gunst die Hij speciaal voor jou heeft ontworpen – in dit leven en voor de eeuwigheid? Ben jij bereid om Zijn roep te beantwoorden?

Gods Geest is heel persoonlijk. Hij zou bijvoorbeeld op dit moment tot je kunnen spreken en zeggen: ‘Doe het. Volg Mij. Geef je leven aan Mij over voor Mijn dienst.’ Overweeg die vraag eens enkele minuten. Zonder jezelf even af met de Heer - als God iets tegen je wil zeggen, wil jij het dan horen?

Gebed van de dag

Heer Jezus en lieve Vader, ik wil inderdaad volmondig ja zeggen tegen de roeping die U voor mijn leven heeft bedacht! Help mij Heer, om Uw stem hierin helder te verstaan en te stappen in het plan dat U voor mij heeft ontworpen. Heer, houdt ook iedere afleiding die mij afhoudt van die bestemming bij mij weg, zodat ik helemaal volg in Uw plan voor mij. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.