Shop Doneer

Onze drie keuzemogelijkheden

Leestijd: 4 min.

Gisteren lazen we wat Paulus zegt over het avondmaal:

Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Korinthiërs 11:23-26)

Vandaag gaan we verder met wat Paulus daarna schreef, te beginnen in 1 Korinthiërs 11:27-28:

Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.

Jezelf onderzoeken vóór het gebruiken van het avondmaal is in bepaalde kerken en denominaties gebruikelijk. Soms wordt het heel wettisch gemaakt, maar de basis ervan is Bijbels. Ik denk dat iedereen die deelneemt aan het avondmaal op zijn minst een moment moet nemen om zijn of haar geestelijke conditie te onderzoeken. Het avondmaal is een zeer gezond geestelijk gebruik. Het brengt je terug tot de plaats waar je de staat van je hart moet onderzoeken. We kunnen niet maar doorleven van dag tot dag, aannemend dat alles wel goed zit tussen God en ons, of tussen ons en onze medechristenen. Een goed moment om onszelf te onderzoeken is voor we het avondmaal nuttigen. Paulus schreef verder:

Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. (1 Korinthiërs 11:28-29)

Als je op onwaardige wijze deelneemt aan het avondmaal, dan breng je oordeel over jezelf, wie je ook bent of hoe lang je ook al christen bent. Zelf ben ik al vele jaren christen, en God disciplineert mij nog steeds. Ik heb de staat van volwassenheid waarin ik geen discipline meer nodig heb, nog niet bereikt.

Paulus gaf ons nog aanvullende redenen om onszelf te onderzoeken:

Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. (1 Korinthiërs 11:30)

‘Ontslapen’ duidt op voortijdig sterven. Wat was de reden? Ze onderzochten zichzelf niet. Ze beoordeelden zichzelf niet. Als we falen in het onderzoeken van onze geestelijke status, dan worden we zwak, we kunnen ziekelijk worden, en sommigen van ons kunnen te vroeg sterven. Sommige christenen stierven dus blijkbaar te vroeg vanwege het feit dat ze een verkeerde houding hadden naar de Heer, of ten opzichte van hun medechristenen. Dit kun je overigens niet omdraaien en zeggen: als christenen voortijdig door ziekte overlijden, dan is dat de oorzaak… Je moet Paulus’ woorden uitsluitend betrekken op jezelf, en het oppakken als aanmoediging om serieus je eigen hart regelmatig te onderzoeken. Wat is de positieve kant die Paulus benoemt? Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden (We zouden niet komen onder zwakheid, ziekte of voortijdige dood). Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft (gedisciplineerd), opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. (1 Korinthiërs 11:31-32)

Mijn verstand zegt me dat we dus drie mogelijkheden hebben:

  1. We beoordelen onszelf en bekeren ons.
  2. We worden door de Heer bestraft en bekeren ons.
  3. We bekeren ons niet en we worden samen met de wereld veroordeeld.

Ik geloof niet dat er andere keuzemogelijkheden zijn. Iedere keer dat we het avondmaal gebruiken, worden we met deze drie keuzemogelijkheden geconfronteerd.

Laten we het avondmaal zien als een geweldige mogelijkheid voor zelfonderzoek - een eerlijke beoordeling van onze geestelijke conditie. Laten we er nooit gemakkelijk of zorgeloos aan deelnemen. Als wij onszelf op dat moment oordelen, dan hoeft God dat niet te doen. Als we onszelf schuldig bevinden, dan is het enige wat we hoeven te doen, ons bekeren. Dan komen we niet onder het oordeel van de Heer. Maar als we ons niet bekeren, dan komen we onder de discipline van de Heer. En als we ons dan nog niet bekeren, dan zal God ons behandelen zoals Hij de wereld behandelt. Dat is volkomen logisch.

Gebed van de dag

Vader, ik wil er een gewoonte van maken om mijzelf te onderzoeken, en me te bekeren als ik daarbij zonde in mijn leven ontdek. Dank U wel, dat U zo liefdevol bent dat als ik dit niet zelf doe, U mij toch nog op die weg brengt door Uw discipline, zodat ik niet met de wereld veroordeeld wordt. Ik wil mij onderwerpen aan Uw discipline. U houdt teveel van mij om mij te laten zoals ik ben. Leer mij het avontuur van zelfonderzoek, voor een leefstijl van bekering en voortdurende geestelijke groei. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.