Shop Doneer

Op weg naar Pinksteren

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, door wie ik roep: Abba Vader.
De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.(Romeinen 8:16)
Vandaag wil ik graag de aandacht vestigen op een helder, eenvoudig, historisch feit - het is een conclusie die de meeste Bijbelgetrouwe theologen met me delen. Er is qua tijdsperioden een duidelijke, rechtstreekse overeenkomst tussen de bevrijding van Israël uit Egypte en de ervaringen van de vroege christenen.
> Het slachten van het paaslam correspondeert met de dag waarop Jezus stierf.
> De oversteek door de Roze Zee komt overeen met Jezus' opstanding uit het graf.
> Het ontvangen van de Wet van Mozes op de berg Sinaï, vijftig dagen na het slachten van het paaslam, komt overeen met de uitstorting van de Heilige Geest met pinksteren.
Ik leg dit uit, omdat als je bent bevrijd door het bloed van Jezus en één bent met zijn opstanding, dan heb je daarna twee keuzes: Je kunt naar Sinaï gaan, of naar pinksteren. Veel mensen kiezen voor Sinaï - ze keren terug onder de wet.
Zij ontvangen de geest van slavernij, die opnieuw tot angst leidt.(vers 15)
Maar Paulus zegt: ,,U heeft niet ontvangen de geest van slavernij; die opnieuw tot angst leidt. Maar U hebt ontvangen de Geest van adoptie, die je vertelt dat je een kind van God bent." Kies bewust om te leven vanuit pinksteren, en de slavernij aan de wet achter je te laten!

Dank U Vader, dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat ik niet de geest van slavernij heb ontvangen om opnieuw te leven in angst of ik het wel goed doe. Dank U voor de Geest van adoptie, die me vertelt dat ik uw kind en dat Uw Geest me leidt. Door Uw Geest zeg ik: Papa Vader. Amen.