Shop Doneer

Probleem met het menselijk ras

Leestijd: 2 min.

De diepe betekenis van Christus’ offer werd zevenhonderd jaar vóórdat het plaatsvond beschreven door de profeet Jesaja in hoofdstuk 53. Hij gaf een grootse vooruitblik op de verzoening door Jezus. Hoewel Jezus niet werd genoemd, is Hij de enige die aan de beschrijving beantwoordt. In vers 6 zegt Jesaja: Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Hier staat een probleem dat het hele menselijk ras aangaat. Of we nu Aziaten, Europeanen, Amerikanen, Russen of Afrikanen zijn, deze uitspraak slaat op ons allemaal. Wij allen dwaalden als schapen en gingen allemaal onze eigen weg. Wij hebben God en Zijn wegen de rug toegekeerd en zijn onze eigen weg gegaan. De Bijbel noemt dat ongerechtigheid. Het is een zeer sterk woord en een goede moderne vertaling is denk ik opstandigheid. God heeft de opstandigheid van het gehele menselijke ras op Jezus gelegd. Maar het woord dat in de Bijbel vertaald wordt met ongerechtigheid, omvat naast de opstandigheid ook de kwade gevolgen en de straf voor die opstandigheid. Daarom is er sprake van een volmaakt offer.

God heeft onze opstandigheid met al zijn kwade gevolgen en het hele oordeel dat wij verdiend hadden, op Jezus doen neerkomen. Het gaat om deze waarheid: Al het kwade dat wij verdienden kwam neer op Jezus, opdat al het goede – dat door Jezus’ gehoorzaamheid en zondeloosheid aan Hem toebehoorde – tot onze beschikking kwam. Heel simpel uitgedrukt: Al het kwade kwam op Jezus, opdat al het goede aan ons geschonken kon worden. Dat is alles wat Jezus moest doen. En Hij deed dat door dat ene offer.

In Jesaja 53:10 gaat de profeet met dit beeld een stap verder en zegt: Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen (NBG: lang leven); het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

Hier zien we een glasheldere voorspelling van Jezus’ opstanding, want in de vorige verzen staat vermeld dat Zijn leven van Hem weggenomen is. Als er dus staat: ...zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen, dan kan dat nooit zonder een opstanding. Maar er staat dat God Jezus tot een schuldoffer gemaakt heeft, tot een offer voor de zonde van het gehele menselijke ras. Dit is iets wat ons beperkte, menselijke verstand nooit helemaal begrijpen kan. Toen Jezus aan het Kruis hing, kwamen onze ziekten en onze pijnen op Zijn lichaam neer, maar onze zonde kwam op Zijn ziel. Zijn eigen ziel, die volkomen rechtvaardig en heilig was, werd tot zonde gemaakt met onze zondigheid. En op die manier nam Hij onze zonde van ons af.


Gebed van de dag

O hemelse Vader, wat een heerlijk, ingenieus plan werkte U toch uit door Uw eigen Zoon te geven als een zondoffer, om op die manier al mijn onvolkomenheden, tekortkomingen en vele vormen van onmacht te dragen en uit mijn leven weg te nemen! Ik val er stil van en kan alleen maar zeggen: Dank U, dank U, dank U! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Bid om een groeiend aantal gebruikers van onze sociale media platforms waar Dereks onderwijs wordt gedeeld. We streven ernaar steeds meer mensen wereldwijd te bereiken en willen speciaal graag in contact komen met de jongere generatie die in deze roerige dagen zoekt naar bestemming en waarheid in hun leven.