Shop Doneer

Profetie in de gemeente

Leestijd: 3 min.

In de komende dagen verdiepen we ons in de voorbeeldgaven die we tegenkomen in het Nieuwe Testament. Hiermee bedoel ik gaven die specifiek beschrijven hoe de Vroege Kerk, die ons ten voorbeeld is, functioneerde. Denk, terwijl je dit leest, na over elk van deze gaven en vraag de Heer: “In welke van deze charismata wilt U dat ik functioneer?”

In zijn brieven aan de Romeinen en de Korintiërs somt Paulus negen voorbeeldgaven op. Petrus geeft er nog twee in zijn eerste brief. Deze elf gaven zijn geen volledige opsomming, maar zijn een voorbeeld van het werk van de Heilige Geest. Laten we ze bekijken:

En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. (Romeinen 12:6-8)
God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: …vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven. (1 Korinthe 12:28)
Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren… Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. (1 Petrus 4:9, 11)

Profeteren

Hoewel een profeet enerzijds een ‘persoons’-gave is, kan ieder individu een profetie gegeven worden om te delen. Dit kan een eenmalige gave zijn van de Heilige Geest voor een bepaalde situatie.

Iemand die profeteert spreekt woorden van opbouw en vermaning en troost… wie profeteert, bouwt de gemeente op (1 Korinthe 14:3-4). Profeteren is beperkt tot opbouwen, vermanen en troosten, omdat God gelovigen niet ontmoedigt of afbreekt. Hij giet geen woorden van waarschuwing of oordeel uit over gelovigen, maar over ongelovigen.

Ik wil nogmaals benadrukken dat nieuwtestamentische profetie, geen veroordeling brengt. Ik heb vele mensen ontmoet die beweerden te profeteren, terwijl het uiteindelijke effect van hun profetie verwarring en veroordeling was. Dat is geen waarachtige manifestatie van de Heilige Geest. God creëert nooit verwarring en de Heilige Geest legt nooit veroordeling op het volk van God, wel overtuiging van zonde en berouw, maar die leidt je dan weer naar bekering, vergeving en herstel.

Ware profetie dient niet het doel van satan, maar maakt de doelen van satan juist ongedaan. Als zogenaamde profetie veroordeelt en ontmoedigt, dan doet deze het werk van de duivel. Als er een invloed, suggestie of boodschap in je leven komt die een ontmoedigend effect op je heeft, schrijf die dan niet toe aan de Heilige Geest. Helaas denken veel christenen dat ze nederig zijn als ze zich slecht en veroordeeld voelen. Maar als je een nieuwe schepping in Jezus Christus bent, Gods eigen kunstwerk, dan bekritiseer je daarmee feitelijk Gods werk, iedere keer dat je jezelf bekritiseert. Daarmee breng je geen eer aan God, maar aan de duivel.

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, help mij om heel secuur te zijn in het ‘streven naar de gaven van de Geest’, zoals Paulus het uitdrukt. Dank U Heer, voor Uw aanmoediging, leiding en hulp als ik in deze dingen uitstap en probeer de plaats in te nemen die U voor mij heeft bedoeld. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.