Shop Doneer

Rotsvast blijven in rechtvaardigheid

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we vanuit het voorbeeld van Job dat de Heer soms moeilijkheden toestaat omdat Hij ons wil brengen op de plaats waar Hij Zichzelf aan ons kan openbaren. Vandaag en morgen kijken we naar twee resultaten van Jobs ervaringen.

Het eerste punt is: Job bleef rechtvaardig.

Om te beginnen hield Job, midden in al zijn ellende en rampspoed, zijn rechtvaardigheid vast. Hij zei:

Maar Hij kent de weg die ik ga. Laat Hij mij beproeven – ik zal eruit komen als goud. Mijn voet heeft zich aan Zijn spoor gehouden; aan Zijn weg heb ik mij gehouden, ik ben er niet van afgeweken. Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan; de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen deel. (Job 23:10-12)

Jobs zogenaamde vrienden probeerden hem te overtuigen dat hij toch iets verkeerds moest hebben gedaan, dus dat hij verdiende wat hem overkwam. Job ontkende die bewering met klem. God zelf getuigde van Jobs rechtvaardigheid, zelfs al voordat Jobs problemen begonnen: Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad (Job 1:8). En ook nadat Job alles verloren had zei God: Want er is niemand op de aarde zoals Job, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u Mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. (Job 2:3)

Toen uiteindelijk alles achter de rug was, toen satan zelfs toestemming had gekregen om Job alles aan te doen behalve het nemen van zijn leven, getuigt de Heer dit van hem:

Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Job 42:7-8)

Na alles wat er met hem gebeurd was, zei de Heer nog steeds dat Job volkomen rechtvaardig was. Maar tegen Jobs vrienden zei God in wezen: ‘’Jullie godsdienstige hypocrieten, met al jullie religieuze praat! Je moet je bekeren!’’ Van Job zelf eiste God echter geen bekering. Integendeel, Hij getuigde dat Job rechtvaardig was.

Om ondanks grote moeilijkheden en onwaarschijnlijk zware satanische tegenwerking rotsvast in God te blijven geloven en op Hem te blijven vertrouwen, is ook in ons leven één van de moeilijkste dingen. Toch is Job ons hierin tot voorbeeld en inspiratie. Het heeft te maken met een rotsvaste houding waarin we God altijd, dwars door alles heen en zonder te kijken op de omstandigheid, de eer geven die Hem toekomt als de God van hemel en aarde en de Heer van ons leven.

Gebed van de dag

Heer, U bent werkelijk de Heer van mijn leven – de Heerser over alle dingen. Ik kies opnieuw voor U als mijn God, in alle omstandigheden zal ik Uw naam prijzen en vertrouwen op U. Als de duivel mij tegenwerkt, is bij mij het vertrouwen groter dat U voor mij opkomt, zelfs als ik dat aan niets kan zien. Ik geloof U en blijf U altijd dienen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.