Shop Doneer

Sla de ander hoger aan

Leestijd: 1 min.
Het principe van ons vernederen om hogerop te komen, gaat nog een stap verder. We moeten dit principe niet alleen toepassen op onze relatie met God, maar vanuit onze relatie met Hem, ook op onze relatie met andere mensen. Het werkt niet naar God toe als het niet werkt naar mensen toe.
Een goede test voor waar we staan in onze relatie met God, is te kijken hoe we staan ten opzichte van andere mensen. Deze waarheid is toepasbaar op nederigheid, maar ook op eigenlijk ieder ander aspect van ons leven als christen. Paulus vat dit als volgt samen:
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf (Filippenzen 2:3) Een andere Bijbelvertaling vertaalt het woord 'voortreffelijker' met belangrijker, en weer een andere zegt: sla in ootmoedigheid de ander hoger aan dan uzelf...
Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. (Efeze 5:21)
We bewijzen dat we God echt vrezen, als we ons aan elkaar onderwerpen. Als we beweren ons aan God te onderwerpen, maar weigeren ons aan andere mensen te onderwerpen, dan misleiden we onszelf. Het bewijs van onze onderwerping aan God, ligt dus tevens in onze houding naar en relatie met andere mensen.

Heer, dank U wel dat ik de schoonheid van onderwerping steeds beter ga begrijpen en waarderen. Ik wil kiezen voor een leefstijl van anderen dienen en niet mezelf behagen, Heer. Dank U voor de kracht die U mij daarvoor geeft. Amen.