Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Sozo - Redding betekent ook bevrijding

Leestijd: 2 min.

Gisteren leerden we uit het verhaal van de bloedvloeiende vrouw dat het Griekse woord 'sozo', dat meestal vertaald wordt met 'redding' of 'behoudenis', ook gebruikt wordt in de betekenis van lichamelijke genezing. In Gods heilsplan voor de mens is lichamelijke genezing beslist een belangrijk onderdeel van onze totale redding. Vandaag zullen we nog een ander onderdeel zien van de totale redding die Jezus voor ons bewerkte door Zijn offer aan het kruis.

In Lukas 8:35-36 vinden we het verhaal over de man met een legioen van boze geesten. Toen Jezus deze boze geesten verjoeg, werd de man volkomen normaal.

En de mensen gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost was.

In dit gedeelte wordt opnieuw het Griekse woord sozo gebruikt: 'gered'. Deze keer is het vertaald als 'genezen', maar feitelijk hield deze 'genezing' dus een 'bevrijding' in van boze geesten. Door het offer van Jezus aan het kruis is voorzien in bevrijding van boze geesten en ook dat maakt deel uit van onze totale redding. In de loop van de jaren heb ik duizenden mensen mogen helpen die bevrijding van boze geesten nodig hadden, en uit ervaring heb ik geleerd dat satan slechts voor één ding ontzag heeft: het kruis. Je kunt hem vertellen dat je baptist bent, of Nederlands Hervormd, Gereformeerd, of een Pinksterchristen, maar dat maakt allemaal geen enkele indruk op hem. Als je echter tegen hem opstaat op basis van wat Jezus deed aan het kruis, dan beeft satan.

Ook opstanding hoort erbij!

In Lukas 8:49-50 lezen we:

Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: Uw dochter is gestorven; val de Meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

Je zult inmiddels wel kunnen raden welk woord hier gebruikt wordt voor 'behouden worden'... precies: sozo, oftewel 'redding'. Hier betekent redding dus: teruggebracht worden uit de dood!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat geen macht die troont in de hel ook maar enige heerschappij kan voeren over mijn leven, omdat ik op basis van Uw offer, Heer Jezus, helemaal en uitsluitend toebehoor aan U. De kracht van Uw kostbare bloed regeert op elk gebied van mijn leven: mijn geest, mijn ziel, en ook mijn lichaam... Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.