Shop Doneer

Tot welzijn van allen...

Leestijd: 3 min.

Toen Abraham zijn knecht erop uit stuurde van Kanaän naar Padan Aram om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaak, nam deze tien beladen kamelen met zich mee. Ik heb in het Midden-Oosten met eigen ogen gezien hoe verbazend veel je op een kameel kunt laden!

Die tien zwaarbeladen kamelen waren het zichtbare bewijs dat Abraham een gerespecteerd en welgesteld man was. In de lading bevonden zich onder meer prachtige, kostbare juwelen. Toen de knecht de jonge vrouw had gevonden die Isaaks bruid moest worden, gaf hij haar direct een opvallend neussieraad.

Door het aannemen van dit geschenk, stemde Rebekka erin toe om Isaaks bruid te worden. Als ze het juweel echter zou hebben geweigerd, dan zou ze Isaak daarmee afgewezen en beledigd hebben. Ze had dan ook niet zijn bruid kunnen worden.

Op dezelfde manier heeft God Zijn Heilige Geest gestuurd met een overvloed aan geschenken voor de bruid van Zijn Zoon Jezus - de Kerk. Daaronder bevinden zich negen prachtige geestelijke gaven. Door deze gaven te accepteren, wijst de Kerk zichzelf aan als de toekomstige Bruid van Christus.

Negen bovennatuurlijke gaven

Deze negen gaven vinden we opgesomd in 1 Korinthiërs 12:8-10. Om zo dicht mogelijk bij de precieze betekenis te komen, geef ik een letterlijke vertaling:

1 - een woord van wijsheid;
2 - een woord van kennis;
3 - geloof;
4 - gaven van genezingen;
5 - werkingen van krachten;
6 - profetie;
7 - onderscheidingen van geesten;
8 - verscheidene tongen;
9 - uitlegging van tongen.

Al deze gaven zijn zogenaamde ‘manifestaties’. De Heilige Geest Zelf is onzichtbaar, maar door deze gaven manifesteert Hij Zichzelf. Hij beïnvloedt onze zintuigen op een manier die we kunnen zien, horen of voelen. Al deze gaven zijn gegeven tot welzijn van allen (vers 7, NBG). Christenen kunnen elkaar zegenen en dienen door deze gaven en al deze gaven hebben een praktisch doel. De gaven zijn gereedschap, geen speelgoed.

Alle gaven zijn bovennatuurlijk. Ze komen niet voort uit natuurlijke aanleg of een speciale opleiding. Een analfabeet kan een woord van wijsheid of een woord van kennis ontvangen. En ook de gave van geloof is anders dan het geloof dat we allemaal nodig hebben voor onze redding. En die gave is ook weer anders dan de vrucht van geloof (Galaten 5:22), die ontstaat door een proces van natuurlijke groei. De gave van geloof is een bijzonder soort bovennatuurlijk geloof dat veel verder gaat dan het geloof dat ons redding brengt.

Er is vaak gesuggereerd dat de gaven ophielden te bestaan aan het eind van de apostolische periode en dat ze dus vandaag niet meer beschikbaar zouden zijn. Niettemin lezen we dat Paulus zegt tot de christenen in Korinthe: ...zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. (1 Korinthiërs 1:7)

Hieruit blijkt dus dat van christenen wordt verwacht dat ze de genadegaven blijven gebruiken totdat Christus terugkomt.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de cadeaus, de gaven van de Geest, die ook direct bevestigen dat Uw gemeente apart gezet is als Bruid van Christus. Leer mij de gaven te gebruiken, om Uw gemeente toe te rusten tot het dienen van U. Vergeef ons de lichtvaardige manier waarop we met Uw gaven zijn omgegaan, en breng ons terug in het gebruik ervan, door de kracht van Uw Geest! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.