sluit
Shop Doneer

Toverij in de gemeente

Leestijd: 3 min.
Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (…) Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, (…) afgoderij, toverij, (…); waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Galaten 5:16 -21

Er is in onze tijd één grote belemmering waar vele mensen tegenaan lopen bij het vervullen van hun roeping en het bereiken van hun bestemming. Die kracht is toverij, die zich onder andere uit in manipulatie. Deze macht van toverij is een wereldwijd fenomeen en heeft de capaciteit om zich aan te passen aan de specifieke omgeving.

Paulus geeft ons interessant inzicht in deze kracht, die vandaag nog steeds aan het werk is in de Kerk. In Galaten 3:1 schrijft hij: O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?

In 1963 nam ik het voorgangerschap over van een kerk in een stad aan de westkust van de Verenigde Staten. De Raad van Bestuur van deze kerk had mij unaniem aangenomen. Onoplettend als ik was, trapte ik in de val van de duivel.

Er zaten twaalf leden in het bestuur, maar binnen een maand legden ze alle twaalf hun functie neer. Wat mij verbijsterde, was de houding van deze kleine gemeente. Hoewel ze zich een pinkstergemeente noemden, leek het een groep terneergeslagen, bedrukte mensen die nauwelijks het leven van de Geest kenden en die totaal geen blijdschap of vrijheid uitstraalden. Wanhopig vroeg ik God om raad. Hij liet mij Galaten 3:1 zien: ze waren betoverd. Ik moest het wel geloven, want er was geen andere passende verklaring voor de toestand van die mensen.

Ik ontdekte al snel hoe die betovering was gekomen. De ex-vrouw van de vorige voorganger was een zeer getalenteerde maar dominante vrouw. Zij had de mensen zo in haar macht, dat ze zich niet durfden te verzetten tegen wat zij ook maar zei of deed. Toen ik besefte dat ik te maken had met toverij, begon ik God te zoeken voor Bijbelse wapens tegen deze duisternis. Uiteindelijk wisten Lydia en ik ons staande te houden. De toverij in deze gemeente werd verslagen en we zagen Gods zegen terugkeren.

Maar het was een persoonlijke les die we nooit meer zijn vergeten. Tot dat moment had ik niet eens kunnen bedenken dat christenen betoverd kunnen zijn. Maar toch stond het zwart op wit, daar in Galaten 3:1. De mensen in de gemeente van Galatië waren gered en gedoopt in de Heilige Geest. Ze hadden Gods wonderen gezien, en toch waren ze onder betovering. Als het de Galaten kon overkomen, waarom zouden wij veronderstellen dat het ons als christenen niet zou kunnen overkomen?

Gebed van de dag

Hemelse Heer, neemt U alstublieft de leiding over mijn leven, zodat ik volledig en vrij van iedere toverij mag functioneren in de roeping en het werk dat U voor mijn leven heeft voorbereid. Ik geef mijzelf hiervoor volledig over aan Uw leiding, Heer. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.