Shop Doneer

Trek Gods lofgewaad aan

Leestijd: 4 min.
...maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede (zelfbeheerst) zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.(1 Tessalonicenzen 5:8)
Het woord dat hier is vertaald met 'op onze hoede' of 'nuchter' heeft oorspronkelijk de betekenis van zelfbeheersing. Zelfbeheersing is één van de aspecten van het werk van de Heilige Geest in ons leven. Hij geeft ons beheersing van onze gedachten. In dit prachtige vers lezen we over twee wapens die we gekregen hebben voor onze bescherming. Onze borst en hartstreek wordt beschermd door het borstpantser van geloof en liefde. Ons hoofd, dus onze gedachtenwereld, wordt beschermd door de helm. Deze helm wordt gevormd door de hoop. Als onze gedachten worden aangevallen, moeten we de helm van hoop opzetten. Weiger altijd jezelf over te geven aan wanhoop! Weiger in beslag te worden genomen door het negatieve. Maar laat in plaats daarvan de Heilige Geest jou alle heerlijke waarheden uit Gods Woord te binnen brengen. Op die waarheid kun je in je gedachten een sterk, stabiel en betrouwbaar fundament van hoop bouwen. Als je gedachten zijn gevuld met hoop, dan is er geen ruimte meer voor depressie of ontmoediging.
Als jonge prediker heb ik vele jaren lang gevochten tegen depressie. Op verschillende gebieden was ik behoorlijk succesvol, maar kon dit probleem van depressiviteit kon ik maar niet overwinnen. Het was iets dat als het ware als een donkere wolk over me kwam en mijn hoofd en mijn schouders omhulde. Het leek alsof het me afsloot van mijn vrouw, mijn gezin en voor de leden van mijn gemeente. Ik voelde me opgesloten in een grijze mist en had een gevoel van wanhoop, het gevoel alsof ik een mislukking was. Het was alsof iets tegen me zei: ,,Anderen kunnen het, maar jij niet. Je bent zo ver gekomen als je nu bent, maar verder zul je niet meer komen". Urenlang knokte ik met deze mistwolk en ik deed alles wat ik dacht te moeten doen; ik bad, ik vastte, las mijn Bijbel, maar kon toch nooit volledig overwinnen. Tot op een dag mijn oog viel op een Bijbelvers, dat vanaf die dag heel kostbaar voor me werd...
In Jesaja 61:3 staat dat God ons zal geven 'een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest'. Toen ik las over een kwijnende geest, ging bij mij het licht aan. Ik dacht: Dat is het!
Dat is mijn probleem! Door deze openbaring uit Gods Woord realiseerde ik me dat ik niet te maken had met een mentaal probleem, iets psychologisch, maar dat ik een persoonlijke vijand had, een onzichtbare persoon in de geestelijke wereld, namelijk een kwijnende geest. Mijns inziens is een andere benaming voor een kwijnende geest het woord 'depressiviteit'. Als depressie ons lijkt te overmannen, heeft God voorzien in iets wat deze geest bij ons vandaan kan houden, namelijk een lofgewaad. Als we dit lofgewaad aantrekken en God beginnen te prijzen en aanbidden, zal deze kwijnende geest ons niet kunnen benaderen. Hij is verslagen. Dit lofgewaad omringt ons, het beschermt ons hele wezen en onze hele persoonlijkheid tegen deze kwijnende geest.
Toen ik me dit realiseerde, had ik een groot deel van mijn strijd al gewonnen. De volledige overwinning in mijn denken kwam echter toen ik Joël 2:32 las (zie ook Handelingen 2:21):
Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden (of: gered/bevrijd) worden (NBG).
Het klinkt heel simpel, maar dit is letterlijk wat ik toen deed. Ik riep de naam van de Heer aan en Hij zette me vrij van die kwijnende geest. Ik was bevrijd! Minstens zo belangrijk was wat God me daarna liet zien: om vrij te blíjven, moest ik voortaan mijn gedachten beschermen door mijn lofgewaad aan te trekken. Hij vertelde me dat ik het me niet langer kon veroorloven een pessimist te zijn, want daardoor leed ik steeds nederlagen. Dus leerde ik de helm van hoop op te zetten als bescherming rondom mijn gedachten. Ik moest voortaan niet meer negatief praten, niet meer al mijn angsten en zorgen uitspreken, of me gedragen als een mopperpot. Ik moest me keren tot Gods Woord. Sindsdien zocht ik, steeds als ik met een probleem werd geconfronteerd, de oplossing daarvoor in de Bijbel. Dan citeerde ik vrijmoedig Gods Woord op dat punt, en ging God danken en prijzen. Door het lofgewaad en de helm van hoop te leren gebruiken, kwam ik op een plaats van volkomen veiligheid tegenover deze kwade machten van depressie en ontmoediging. Elke keer als je depressie of een gevoel van mislukking voelt naderen, of bezorgdheid of het je wel zal lukken, trek dan je lofgewaad aan. Leef met dit lofgewaad, want wie bezig is God te prijzen, heeft geen tijd zich ontmoedigd of depressief te voelen.

Vader, laat mij groeien in het onderscheiden van satans leugens en Uw waarheid. Help mij om vol te zijn van Uw woord, dat mijn denken beschermt en mij bewust maakt dat ik bij U altijd veilig ben. Vader, U bent mijn 'Ontzorger'; U neemt door Jezus' offer al mijn zorgen we! Amen.