Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Van het bloed van Jezus getuigen

Leestijd: 4 min.

Vandaag wil ik graag uitleggen wat het betekent om te overwinnen door het bloed van het Lam en door het woord van je getuigenis. Zoals ik al zei in de overdenking van gisteren, geloof ik dat dit één van de grootste geheimenissen is in de Bijbel, wat betreft geestelijke overwinning. Ik heb ontdekt dat ons getuigenis van het bloed van Jezus het meest geweldige, effectieve wapen is dat je je kunt voorstellen.

Je overwint satan door het bloed van het Lam en door het woord van je getuigenis, wanneer je persoonlijk getuigt van wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor jou doet. Merk op dat jij persoonlijk getuigt tegen de duivel. Dit gaat niet over een getuigenisdienst waar je voor de broeders en zusters in je kerk staat. In plaats daarvan getuig je tegen de duivel. Jij getuigt wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor jou doet. Je past het bloed van Jezus toe op jouw situatie.

In het Oude Testament was het paaslam het belangrijkste beeld en de belangrijkste vooruitwijzing naar Jezus – Hij was het Lam dat werd geslacht, het was het bloed van Jezus dat werd vergoten. Deze verbinding wordt op vele plaatsen in het Nieuwe Testament genoemd. Paulus zei: ...ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus (1 Korinthiërs 5:7). Johannes de Doper zei: ’Zie het Lam van God...’ (Johannes 1:29), wijzend op Jezus als het Paaslam. Maar het Lam van God neemt niet alleen de zonde weg van één gezin of familie in Israël. Dit is het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29)

Het bloed van Jezus en het Pascha

Exodus 12 schrijft over het eerste Pascha, dat ieder Hebreeuws gezin zijn eigen lam moest slachten, en het bloed van het lam werd opgevangen in een kom. Maar toch zei God als het ware tegen Israël: ‘Het bloed beschermt je alleen als het aan de voorkant van je huis is aangebracht - op de bovendorpel en de twee deurposten.’ Toen zei Hij: ’Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan...’ (Exodus 12:13)

Er was slechts één middel door God aangewezen waarmee het bloed mocht worden overgebracht. Dat middel was hysop (in sommige vertalingen staat het weergegeven als majoraan), een klein kruid dat veel groeit in het Midden-Oosten. Ze moesten een bosje hysop nemen, het in het bloed in de kom dopen en het aan de bovendorpel en de deurposten smeren. Ze mochten het niet op de drempel smeren, want het bloed is niet om overheen gelopen te worden. Merk ook op dat het erop gesmeerd of geveegd moest worden - het was een krachtige, bewuste, besliste daad.

Geloof is geen experiment of probeersel. Het is niet: ‘Ik zie wel of het werkt...’ Heel wat mensen proberen zo bijvoorbeeld goddelijke genezing uit. Een bijzonder krachtige prediker van goddelijke genezing, Lilian Yeomans, zelf ook arts, zei echter: ‘Je probeert goddelijke genezing niet uit. Goddelijke genezing probeert jou uit.’ Dat is de waarheid. De toepassing van het bloed was geen experiment. Het was een besliste, bewuste daad van gehoorzaamheid. De Israëlieten namen het bloed en smeerden het op de bovendorpel en de deurposten. Toen ze dat deden, en achter het bloed bleven tijdens de uren van duisternis, waren ze veilig. Ook jij en ik zijn veilig als we het bloed van Jezus aanbrengen op de deurposten van ons leven!

Gebed van de dag

Heer Jezus, als ik kijk naar U als het kostbare, smetteloze Lam dat voor mij en voor de zonden van de hele wereld werd geslacht, dan word ik stil en klein. Mijn hart loopt over van dankbaarheid Heer, voor het onvoorstelbare offer dat U bracht, en de onmetelijke kracht van Uw bloed, dat ik toepas op elk gebied van mijn leven. Amen.

Meer van Derek Prince

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht van Derek Prince. In dit boek legt Derek uit hoe wij als christenen zout en licht kunnen én moeten zijn, om zo verandering te brengen in ons land. God roept Zijn volk op om Zijn Naam bekend te maken!

Boeken en proclamatiekaarten

In de webshop van DPM Nederland vind je alle Nederlandstalige boeken van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Lees over uiteenlopende onderwerpen zoals geestelijke strijd & gebed, de Heilige Geest en de Gemeente. Wil je meer weten over de krachtige werking van het bloed van Jezus, lees dan:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Het is namelijk onze missie om mensen te helpen groeien tot discipelen van Jezus, door het Bijbelonderwijs van Derek Prince. Op de hoogte blijven van nieuwe video's? Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal.

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.