Shop Doneer

Van Palmzondag naar Goede Vrijdag

Leestijd: 3 min.

Het principe dat we gisteren zagen, zonde belijden en oprechte bekering, als remedie tegen hypocrisie en religieus toneelspel, vinden we terug door de hele Bijbel heen. God zal nooit een compromis sluiten met de zonde en onechtheid. Dit wordt levendig geïllustreerd door twee dagen uit het leven van Jezus: Palmzondag en Goede Vrijdag.

Op Palmzondag kwam Jezus Jeruzalem binnen als een volksheld, de profeet van Nazareth in Galilea. De hele stad volgde Hem. Hij had op dat moment gemakkelijk kunnen afrekenen met Zijn vijanden, de religieuze leiders, en Zichzelf tot koning kunnen uitroepen. Dat was wat de mensen wilden. Maar Hij koos een andere weg. Vijf dagen later hing Hij afgewezen, naakt aan een wreed kruis. Waarom? Omdat God nooit een compromis zal sluiten met de zonde. De enige manier om met de zonde af te rekenen, was door het offer van Jezus aan het kruis.

Veel christenen praten over opwekking en bidden daarvoor. Ze hebben vaak niet in de gaten dat er een barrière is voor opwekking die je niet zomaar kunt wegdenken of overslaan: zonde. Totdat met zonde is afgerekend, kan er geen echte opwekking komen. En daar is maar één manier voor:

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming (Spreuken 28:13).

Eerlijk gezegd zitten grote delen van de gemeente vandaag vol met ‘bedekte zonde’. Hieronder noem ik een aantal zonden die in de christelijke wereld vaak worden weggemoffeld:

1. Mishandeling. Emotioneel of seksueel misbruik van kinderen of andere gezinsleden. Of een combinatie hiervan.

2. Gebroken huwelijksbeloften.

3. Op onethische manier omgaan met geld.

4. Verslaving aan pornografie (Ik was geschokt toen ik ontdekte hoeveel dit voorkomt onder de leiders in kerken en gemeenten.)

5. Gulzigheid. Gerichtheid op bevrediging van onze lichamelijke behoeften.

Gods oplossing voor alle zonden is tweeledig. Ten eerste: belijden. Daarna: nalaten. Het is nooit gemakkelijk om zonden te belijden. Toch is er geen andere weg.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

God heeft Zichzelf nooit verplicht om zonden te vergeven die wij niet willen belijden.

Maar alleen belijden is niet genoeg. De tweede stap is ‘nalaten’ (zie Spreuken 28:13). We moeten vastbesloten zijn om niet door te gaan met de zonde die we hebben beleden. Laten we Daniëls bondige advies aan koning Nebukadnezar opvolgen:

Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten. (Daniël 4:27)

Tussen rechtvaardigheid en zonde zit niets. Elke ongerechtigheid is zonde (1 Johannes 5:17). Wat niet rechtvaardig is, is zonde. Sta je oog in oog met een moeilijke beslissing?

Als je door deze overdenking vraagtekens in je leven bent gaan zetten bij dingen die je accepteerde of als je bent gewezen op gebieden waarin je ongehoorzaam bent geweest, open je dan voor de Geest van de waarheid! Hij staat voor je klaar en wil je graag helpen.

Gebed van de dag

Geest van de waarheid, leid mij tot de volle waarheid en breng mij terug binnen het bereik van Gods genade. Help mij om elke onechtheid weg te doen uit mijn leven en te breken met alle leugens van de zonde, zodat ik van Palmzondag (Jezus’ binnenkomst in mijn leven) naar Goede Vrijdag beweeg: achter Jezus aan te gaan in Zijn sterven, om zo te breken met elke zonde. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.