Shop Doneer

Van verheerlijking tot eeuwigheid

Leestijd: 3 min.

Vandaag lezen we verder over de laatste fase van Gods roeping voor ons: Hij verheerlijkt ons. Paulus beschrijft dit als volgt in Kolossenzen 3:1-3:

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Eerder in deze overdenkingen lazen we over onze bestemming in God. Dat is wat Paulus zegt in dit vers. Toen Jezus stierf aan het kruis, stierf jij met je hele oude, zondige leven, samen met Hem. Nu ben je opgewekt met Hem en je zit met Hem op de troon. Je leven is verborgen met Christus in God. Kun je je een belangrijkere plaats voorstellen dan een leven te hebben dat is verborgen in Christus in God? Paulus gaat verder en zegt:

Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kolossenzen 3:4).

Zorg dat je dit goed doorgrondt. Christus is jouw leven. Die vier woorden kunnen de hele manier waarop je naar het leven kijkt beïnvloeden. Dit is het hoogtepunt van Gods wonderbaarlijke plan – dat wij beseffen dat we verheerlijkt zijn met Christus.

Naar die verheerlijking kunnen we kijken in het licht van de eeuwigheid. In 2 Timotheüs schrijft Paulus:

God… heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen. (2 Timotheüs 1:8-9)

Merk op dat Paulus elke keer opnieuw teruggrijpt op de eeuwigheid, om vandaaruit te verklaren wat er nu gebeurt in onze levens. Niemand van ons kan deze stadia werkelijk begrijpen, tenzij we ze bekijken vanuit het perspectief van de eeuwigheid, omdat daar Gods plan begonnen is. God heeft ons geroepen met een heilige roeping, niet vanwege onze werken, maar vanwege Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, nog vóór de tijd begon.

Als je werkelijk begrijpt wat hier staat, dan verandert je hele kijk en je levenshouding vanaf dit moment. Als je tot nu toe onzekerheid en onveiligheid ervoer, durf ik te zeggen dat het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Jij bent deel van een eeuwig plan. Verder ben je - als iemand die door God is uitgekozen in Jezus Christus - het middelpunt van het plan. Je bent geen bijzaak. Je bent geen ster ergens ver in het heelal. Je bevindt je in het hart van Gods doelstellingen. Dat is wat jouw roeping betekent. Laten we in de komende dagen meer gaan leren over hoe jij jouw plaats kunt vinden.

Gebed van de dag

O Heer Jezus, maakt U mij elke dag bewust van die heilige roeping waarin ik naar Timotheüs’ aansporing elke dag mag wandelen. Dank U Heer, dat Uw plan met mij al in de eeuwigheid vast lag en dat U mij helpt om door Uw kracht elke dag te wandelen in werken die U al voor mij heeft voorbereid. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.