Shop Doneer

Verblijd in God

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 41

Verblijd je in de Heer en Hij zal je de verlangens van je hart geven. (Psalm 37:4)
Let op het eerste woord van deze Bijbeltekst: Verblijd je…
Ik heb eens iemand de volgende vraag vraag horen stellen aan een groep mensen: Ben je blij met je godsdienst, of ‘onderga’ je hem vooral? Ik denk dat voor heel veel mensen godsdienst iets is wat ze in de eerste plaats ‘ondergaan’. Voor hen is het een soort vervelende plichtmatigheid. God wil echter niet dat we het op deze manier beleven. Hij wil niet dat we Hem enkel ‘verdragen’; Hij wil dat we blij met Hem zijn!
De ‘Belijdenis van Westminster’, het document dat de basisleer vormt van de Presbyteriaanse Kerk, zegt ondermeer: ”De hoogste plicht van de mens is God te verheerlijken en zich voor eeuwig te verheugen in Hem”. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat ‘je verblijden in God’ je allereerste en hoogste verantwoordelijkheid is – en tegelijkr ook je grootste vreugde?
God zegt: Verblijd je in Mij en Ik zal je de verlangens van je hart geven. Dat betekent niet dat God gewoon alles voor ons zal doen wat we maar kunnen wensen of bedenken. Het betekent dat Hij in ons hart nieuwe verlangens legt; door Hem geïnspireerde verlangens, zegenrijke verlangens, het soort verlangens die God Zelf ook heeft…
En dan zal Hij die verlangens vervullen, want Hijzelf heeft ze immers ook in ons hart gelegd.
Dit alles ontvangen we als we ons gaan verblijden in de Heer - als we echte blijdschap en voldoening vinden in onze persoonlijke relatie met Hem. Van daaruit ontstaat die heerlijke vrede die Hij in ons hart zal leggen – samen met de verlangens die Hijzelf ook heeft en die Hij met ons wil delen. Verlangens die zegen meebrengen als ze vervuld worden.

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat U het meer dan waard bent om mij voortdurend in te verblijden. Maak dit voor mij tot een dagelijkse, bewuste keuze en discipline, omdat ik weet dat mijn leven U dan voortdurend eer brengt. Dank U dat U mij dan de verlangens van mijn hart geeft. Amen.