sluit
Shop Doneer

Vergeven in twee richtingen

Leestijd: 1 min.
'Vergeving' is in iedere taal een van de mooiste woorden. Wat is de oorzaak van de schoonheid van dit woord? Kijk maar eens naar een aantal gevolgen van vergeving: verzoening, vrede, harmonie, begrip, gemeenschap. Allemaal begrippen waar onze wereld van vandaag schreeuwend behoefte aan heeft.
Maar kijk eens welke gevolgen het heeft als we geen vergeving ontvangen en schenken: bitterheid, ruzie, disharmonie, haat en oorlog. Soms lijkt het wel alsof het hele menselijk ras het gevaar loopt om overweldigd te worden door deze slechte, negatieve krachten. We kunnen alleen boven deze situatie uitstijgen, als we de principes van vergeving gaan begrijpen en toepassen.
In de Bijbel worden twee richtingen van vergeving beschreven, en ze zijn terug te vinden in het schitterende symbool van het christendom: het kruis. Het kruis heeft twee balken - een verticale en een horizontale. Deze twee stellen de twee richtingen van vergeving voor. De verticale balk stelt de vergeving voor die we allemaal van God moeten ontvangen en die alleen kan worden verkregen door ons te identificeren met het offer en de opstanding van Jezus Christus. De horizontale balk stelt onze relatie voor met onze medemens; deze balk spreekt over de vergeving die in dat geval ook twee kanten kent: de vergeving die we van anderen moeten ontvangen en de vergeving die we een ander moeten schenken. De enige plaats waar we de genade en kracht kunnen vinden voor deze vorm van vergeving, is het kruis.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik niet alleen Gods vergeving heb ontvangen; ik open mezelf ook om de vergeving van anderen te ontvangen en mijn vergeving aan anderen te schenken. Hoe moeilijk ik dit laatste soms ook vindt, dank U voor de kracht die er is in Uw bloed. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven, en kan ik anderen vergeven. Amen.