Shop Doneer

Vernieuwing van denken en Gods wil ontdekken

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we naar de tweede en derde stap in het ontdekken van de plaats die God voor jou heeft bedacht.

Als we eenmaal ons lichaam hebben toegewijd, gaan we naar de tweede stap:

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBV en NBG: denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
(Romeinen 12:2).

Als jij je lichaam aan de Heer toewijdt, dan doet Hij iets in jou wat je niet zelf kunt doen: Hij vernieuwt je gezindheid. Je begint anders te denken. Je hebt andere motieven, andere normen, andere prioriteiten. En omdat je anders denkt, wordt je leven onvermijdelijk ook anders. Je ziet dat God niet eerst de buitenkant verandert en vervolgens de binnenkant, maar Hij verandert je van binnen naar buiten.

Religie probeert altijd mensen te veranderen door uitwendige praktijken en regels – dus van buiten naar binnen. Het dicteert allerlei voorschriften over wat je draagt, wat je eet, wat je drinkt, waar je heen gaat, wat je mag aanraken en niet mag aanraken. Die regels veranderen de mens niet, omdat ze gaan over de buitenkant. Relatie met God verandert mensen van binnenuit – het begint met je hart, je verstand, de manier waarop je denkt, je motieven.

De Heer zegt als het ware: …als je Mij jouw lichaam geeft, zal Ik je manier van denken veranderen. Je zult vernieuwd worden in je denken. Je zult andere inzichten krijgen, andere motivaties, andere prioriteiten, andere reacties en vandaaruit ook ander gedrag. Je gedachten zullen in lijn komen met Mijn wil.

Met je vernieuwde denken zul je automatisch geleid worden in de derde stap: Gods wil voor je leven ontdekken. Je kunt niet compleet Gods wil en Zijn perfectie ontdekken, tenzij je je lichaam toewijdt aan de Heer, en je denken door Hem laat vernieuwen. Kijk eens naar het achtste hoofdstuk van Romeinen:

Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
(Romeinen 8:5-7)

Als gevallen nakomelingen van Adam denken we allemaal op een vleselijke manier. Dat is onze niet-vernieuwde, onbekeerde manier van denken, over zowel onszelf als over alle andere dingen. Die vleselijke manier van denken is vijandschap tegen God, en God zal Zijn geheimen niet openbaren aan Zijn vijanden. God zal Zijn plan met jouw leven niet openbaren aan jouw vleselijke verstand. Maar als je verstand door Gods genade vernieuwd is door de Heilige Geest, dan kun jij Gods wil voor jou beginnen te ontdekken.

Gebed van de dag

Dank U wel Heer, dat mij verstand door Uw genade is vernieuwd, daardoor worden mijn gedachten gevuld met de dingen die (van) boven zijn… zo word ik elke dag opnieuw vervuld met Uw gedachten en zal dat hoorbaar zijn door mijn spreken. Dank U Heer, dat U mij over iedereen Uw gedachten laat denken en mij doet spreken uit Uw hart! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.