sluit
Shop Doneer

Volkomen geheiligd

Leestijd: 2 min.

De laatste dagen hebben we gelezen over wat Paulus schrijft over heilig leven. We leerden uit 2 Korinthiërs 7 dat we onszelf moeten reinigen van alle bevuiling door vleselijke zonden of door interactie met verkeerde bovennatuurlijke krachten. We hebben uit 1 Thessalonicenzen 3 geleerd dat de motivatie voor heiliging ligt in de verwachting van de ontmoeting met de Here Jezus. In 1 Thessalonicenzen 4 lazen we dat die heiliging ook ons lichaam betreft. Het laatste vers dat we zullen bestuderen, komt uit het vijfde hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen. In dit hoofdstuk keert Paulus terug naar het thema van heiligheid, in wat mij betreft één van de mooiste zinnen uit de hele Bijbel:

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen… (1 Thessalonicenzen 5:23)

Het concept ‘volkomen heiliging’ dat in sommige denominaties benadrukt wordt, is duidelijk afkomstig van deze tekst. Op de juiste manier begrepen, is volkomen heiliging een Bijbelse leerstelling. Maar het moet niet verward worden met het buitensporige onderwijs over ‘zondeloze perfectie’, want dat is niet wat de Bijbel leert. Paulus bidt hier dat deze mensen geheiligd zullen worden, volkomen, geheel en al, volledig. Vervolgens is hij heel specifiek over wat dit betekent:

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thessalonicenzen 5:23-24)

Merk alsjeblieft opnieuw op dat de motivatie voor de persoonlijke heiligheid de komst van de Heer Jezus Christus is. In het licht van deze gebeurtenis geeft Paulus ons de opdracht om onszelf - geest, ziel en lichaam, rein en schoon te houden, en voorbereid. Heiliging heeft betrekking op ieder gebied van het leven. Als Jezus komt, dan komt Hij voor een totale persoonlijkheid. En die persoonlijkheid moet geheiligd zijn, apart gezet voor God, maar ook door God - Hij zal het doen.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel, dat U ons niet alleen opdracht geeft om heilig te zijn, en voorbereid op de wederkomst van Jezus, maar dat U ook voorziet in de mogelijkheid om heilig te zijn, namelijk omdat U zelf dit in mij zal doen. U heiligt mij geheel en al. Ik wil mij toewijden om heilig voor U te leven, maar U bent uiteindelijk degene die mijn heiliging volkomen maakt. Dank U wel voor die ontspanning, die genade! U bent zo goed voor mij! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.